ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_1068972_08246_43 Javier Angulo Martin Tresorer Tresorer 08246 103 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37
tecnic_1068972_08246_50 Javier Angulo Martin Secretari Secretari 08246 101 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37
tecnic_1068972_08246_52 Javier Angulo Martin Interventor Interventor 08246 102 Tècnics municipals 2024-03-03 00:37

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 77,31 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/