ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_200051_08247_44 Montserrat Colom Costa Tresorera Tresorera 08247 103 Tècnics municipals 2020-07-10 07:22
tecnic_101117_08247_51 Concepció Vila València Secretària Secretaria 08247 101 Tècnics municipals 2020-07-10 07:22
tecnic_101117_08247_53 Concepció Vila València Interventora Interventora 08247 102 Tècnics municipals 2020-07-10 07:22

Estadístiques 2020
Tècnics municipals

Mitjana 2020: 22,12 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml