ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_204892_08254_50 Lluís Xandri Molas Secretari Secretari 08254 101 Tècnics municipals 2023-03-24 10:42
tecnic_204892_08254_52 Lluís Xandri Molas Interventor Interventor 08254 102 Tècnics municipals 2023-03-24 10:42
tecnic_204892_08254_43 Lluís Xandri Molas Tresorer Tresorer 08254 103 Tècnics municipals 2023-03-24 10:42

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 109,43 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml