ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_202389_08255_51 Marta Bover Casas Secretària Secretària 08255 101 Tècnics municipals 2024-04-20 10:12
tecnic_202389_08255_53 Marta Bover Casas Interventora Interventora 08255 102 Tècnics municipals 2024-04-20 10:12
tecnic_100593_08255_43 Miquel Macià Viladomat Tresorer Tresorer 08255 103 Tècnics municipals 2024-04-20 10:12

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 94,90 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc