ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_207065_08266_51 Aurora Corral García Secretària Secretària 08266 101 Tècnics municipals 2024-03-01 17:27
tecnic_221103_08266_44 Susana Ortega Montes Tresorera Tresorera 08266 103 Tècnics municipals 2024-03-01 17:27
tecnic_224955_08266_53 Marta Rubio Ortiz Interventora Interventora accidental 08266 102 Tècnics municipals 2024-03-01 17:27

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 75,85 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc