ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_200152_08268_43 Ramon Artigas Costa Tresorer Tresorer 08268 103 Tècnics municipals 2020-06-01 19:17
tecnic_215067_08268_50 Jordi Berenguer Valladolid Secretari Secretaria 08268 101 Tècnics municipals 2020-06-01 19:17
tecnic_215067_08268_52 Jordi Berenguer Valladolid Interventor Intervenció 08268 102 Tècnics municipals 2020-06-01 19:17

Estadístiques 2020
Tècnics municipals

Mitjana 2020: 23,19 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc