ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_1137177_08271_44 Irene Alongina Prat Tresorera Tresorera 08271 103 Tècnics municipals 2023-10-02 19:47
tecnic_669852_08271_51 Anna Claria Vila Secretària Secretaria 08271 101 Tècnics municipals 2023-10-02 19:47
tecnic_669852_08271_53 Anna Claria Vila Interventora Interventora 08271 102 Tècnics municipals 2023-10-02 19:47

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 105,55 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml