ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_1085322_08279_52 Javier Goytisolo Marquínez Interventor Interventor 08279 102 Tècnics municipals 2024-02-26 09:37
tecnic_214612_08279_50 Oscar González Ballesteros Secretari Secretari 08279 101 Tècnics municipals 2024-02-26 09:37
tecnic_220947_08279_44 Belen Trell Plaza Tresorera Tresorera 08279 103 Tècnics municipals 2024-02-26 09:37

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 75,14 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc