ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_697459_08280_44 Núria Escalé Puigoriol Tresorera Tresorera 08280 103 Tècnics municipals 2024-05-29 20:12
tecnic_206785_08280_50 Valentí Costa Casademunt Secretari Secretari 08280 101 Tècnics municipals 2024-05-29 20:12
tecnic_206785_08280_52 Valentí Costa Casademunt Interventor Interventor 08280 102 Tècnics municipals 2024-05-29 20:12

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 99,26 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml