ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_218474_08293_43 Josep Natan Guitart Torner Tresorer Tresorer 08293 103 Tècnics municipals 2022-12-04 09:17
tecnic_214974_08293_53 Elisabet Fustagueras Ruiz Interventora Interventora 08293 102 Tècnics municipals 2022-12-04 09:17
tecnic_214974_08293_51 Elisabet Fustagueras Ruiz Secretària Secretaria 08293 101 Tècnics municipals 2022-12-04 09:17

Estadístiques 2022
Tècnics municipals

Mitjana 2022: 106,23 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/