ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_212788_08301_50 Miquel Àngel García Gómez Secretari Secretari 08301 101 Tècnics municipals 2019-08-06 17:27
tecnic_203239_08301_43 Agustí Gascon Millan Tresorer Tresorer accidental 08301 103 Tècnics municipals 2019-08-06 17:27
tecnic_608402_08301_53 Maria Dolores Hernandez Paterna Interventora Interventora accidental 08301 102 Tècnics municipals 2019-08-06 17:27

Estadístiques 2019
Tècnics municipals

Mitjana 2019: 47,79 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc