ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_445216_08308_44 Maria Alba Rovira Casas Tresorera Tresorera 08308 103 Tècnics municipals 2023-09-24 14:02
tecnic_202389_08308_51 Marta Bover Casas Secretària Secretària 08308 101 Tècnics municipals 2023-09-24 14:02
tecnic_202389_08308_53 Marta Bover Casas Interventora Interventora 08308 102 Tècnics municipals 2023-09-24 14:02

Estadístiques 2023
Tècnics municipals

Mitjana 2023: 106,45 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/