ID
Nom
Descripció
ID tema pare
Nivell
Conjunt de dades
Últim canvi
4 Economia i treball Feina, empreses, emprenedors, economia, indicadors socieconòmics locals. 1 Temes 2016-05-06 12:13
3 Cultura Biblioteques, museus, Interacció, arxius, patrimoni cultural. 1 Temes 2015-03-15 14:18
1 Benestar i ciutadania Gent gran, joventut, drogodependències, teleassistència, persones estrangeres, mediació ciutadana, convivència... 1 Temes 2015-03-15 14:18
11 Territori i parcs naturals Cartografia, infraestructures, equipaments, espai públic, patrimoni. 1 Temes 2016-05-06 12:14
2 Comerç i consum Consum, mercats municipals, fires, productes de la terra... 1 Temes 2015-03-15 14:18
6 Esports Material educatiu, mitges maratons, valors esportius, passejades per a gent gran. 1 Temes 2015-03-15 14:18
10 Salut pública Alimentació, drogodepències, hàbits saludables, recursos pedagògics sobre salut. 1 Temes 2015-03-15 14:18
8 Urbanisme i habitatge Experiències, normativa, arranjaments d'habitatges per a gent gran... 1 Temes 2016-05-06 12:14
12 Turisme Barcelona província, parcs naturals, platges, museus, patrimoni cultural. 1 Temes 2015-03-15 14:18
5 Educació Formació, escoles, recursos pedagògics i formatius. 1 Temes 2015-03-15 14:18
7 Administració local Finançament, Xarxa de governs locals, assistència tècnica i econòmica, Xarxa telemàtica provincial, innovació. 1 Temes 2016-05-06 12:15
9 Medi ambient Parcs naturals, medi ambient, sostenibilitat, Xarxa Mobal... 1 Temes 2015-03-15 14:18

Estadístiques 2023
Temes

Mitjana 2023: 0,84 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/