ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Correu de contacte
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_690064_08164_24 Aurora Rovira Barcons Regidora Candidatura d'Unitat Popular CUP 08164 106 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_680029_08305_24 Maria Ferrerons Regidora Candidatura d'Unitat Popular CUP 08305 113 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_680027_08305_24 Laia Santís Regidora Candidatura d'Unitat Popular CUP 08305 112 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_680021_08305_23 Marcel Martínez Regidor Candidatura d'Unitat Popular CUP 08305 111 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_692966_08240_23 Rafael Berlanga Rojas Regidor Iniciativa per Catalunya -Verds IC-V 08240 114 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_704980_08022_23 Juan Antonio Torres Bedman Regidor Iniciativa per Catalunya -Verds IC-V 08022 113 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_692964_08240_24 María Matilde Hernando García Regidora Iniciativa per Catalunya -Verds IC-V 08240 113 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_448899_08263_23 Jordi Gil Dorado Regidor Iniciativa per Catalunya -Verds IC-V 08263 120 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_215845_08072_23 Jose Antonio Andres Palacios Regidor Grup Independent Urbanitzacions GIU 08072 115 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_208659_08176_23 Pere Masana Nadal Regidor Obres, Urbanisme, Joventut, Esports Promoció turística, Prom. Econòmica i TIC Independents per Pujalt - Progrés Municipal IP-PM 08176 105 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_681962_08157_5 Jordi Carbonell Blazquez 3r. Tinent/a d'Alcalde Cultura i Medi Ambient Entesa per Pallejà - Entesa EP-E 08157 104 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_681982_08157_24 Rebeca Martinez Bernabe Regidora Joventut, Comerç, Turisme i Consum Entesa per Pallejà - Entesa EP-E 08157 107 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_675842_08157_6 Alberto Segura Fuentes 4t. Tinent/a d'Alcalde Educació, Infància, Esports, Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència Entesa per Pallejà - Entesa EP-E 08157 105 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_424243_08157_3 Juan Parera García 1r. Tinent/a d'Alcalde Urbanisme, Hisenda i Habitatge Entesa per Pallejà - Entesa EP-E 08157 102 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_424248_08157_2 Ascensión Ratia Checa Alcaldessa Serveis socials, Governació i Personal Entesa per Pallejà - Entesa EP-E 08157 101 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_4720_08260_2 Isabel García Ripoll Alcaldessa Protocol, Relacions Institucionals, Comunicació i Desenvolupament Local Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa Progrés Municipal ICV-EUIA-EPM 08260 101 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_217985_08209_284 Margarita Santos Jimenez 2n. Tinent/a d'Alcalde Territori, Urbanisme, Obres i Activitats, Medi Ambient Independents Units per Sant Fost IUSF 08209 103 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_203370_08209_2 Montserrat Sanmartí Pratginestós Alcaldessa Independents Units per Sant Fost IUSF 08209 101 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_203368_08209_3 Juan Francisco Fernández Alvarez 1r. Tinent/a d'Alcalde Hisenda, Activitats Econòmiques i Promoció, Indústria i Comerç Independents Units per Sant Fost IUSF 08209 102 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_692306_08209_23 Marcos Rico Pellin Regidor Esports Independents Units per Sant Fost IUSF 08209 105 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_692304_08209_24 Blanca Torrallardona Mestres Regidora Educació i Salut Independents Units per Sant Fost IUSF 08209 106 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_203366_08209_5 Marc Muñarch Soriano 3r. Tinent/a d'Alcalde Joventut, Vialitat i Festes Populars Independents Units per Sant Fost IUSF 08209 104 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
electe_219363_08006_285 Isabel Roig Casas 3r. Tinent/a d'Alcalde Cultura, Acció Social, Drets Civils i Seguretat Ciutadana 08006 104 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_204236_08263_23 VICTOR PUNTAS ALVARADO Regidor Assessor 08263 121 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_923436_08236_23 Maria Angels Mata Quintana Regidor Gent Gran i Participació 08236 108 Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_838214_08902_23 Jaume Folch Fusté Regidor 08902 108 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_798333_08136_287 Helena Ollé Julià 5è. Tinent/a d'Alcalde Ciutadania i Cooperació Internacional 08136 106 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_798329_08136_6 Abel Navarro Cardenal 4t. Tinent/a d'Alcalde 08136 105 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_750824_08123_292 Silvia Sanchez Castejón Tinent/a d'alcalde/essa Educació, Infància i Joventut, Comunicació i Transparència, Noves Tecnologies 08123 102 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_847484_08093_5 Enrique Franch Martínez 3r. Tinent/a d'Alcalde 08093 104 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_844284_08268_23 Daniel Garcia Regues Regidor 08268 107 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_682636_08062_24 Carme Llorens Concustell Regidora Serveis Socials, Gent Gran, Sanitat i Dona 08062 106 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_682447_08113_7 Jaume Torras Oliveras 5è. Tinent/a d'Alcalde Recursos Humans, Transparència i Protecció Civil 08113 106 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_679147_08079_23 Àlex Casals i Sansolí Regidor EDUCACIÓ 08079 105 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_682638_08062_285 Imma Torralba Valenciano 3r. Tinent/a d'Alcalde Ensenyament, Infància,Consell Escolar, Xarxa educativa Santpedor, Biblioteca, Entitats 08062 104 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_693254_08302_24 Meritxell Humbert Figueras Regidora 08302 117 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_444810_08205_286 Joana M. Barbany Freixa 4t. Tinent/a d'Alcalde Promoció Econòmica, Innovació, Govern Obert 08205 105 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_425280_08222_23 Vicenç Martínez Ruíz Regidor 08222 111 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_425308_08294_24 Ana Maria Sanchez Maximiano Regidora 08294 100 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_882424_08262_24 Miriam Rubio Molina Regidora 08262 113 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_447459_08268_23 Xavier Serra Solé Regidor Cultura, Ensenyament, Obres i Serveis 08268 106 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_769884_08292_3 Pere Masagué Esteve 1r. Tinent/a d'Alcalde Governació, Emergència i Seguretat ciutadana, Participació ciutadana i Comunicació i Noves Tecnolog. 08292 102 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_769924_08292_24 Patricia Badia Delgado Regidora Joventut, Cultura i Festes 08292 105 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_209399_08136_5 Juan José Fernández Martín 3r. Tinent/a d'Alcalde Territori, Organització, RRHH, Esports, Seguretat ciutadana 08136 104 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:48
electe_932153_08145_23 JUAN ALBERTO MORENO HUERTAS Regidor Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08145 109 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 11:47
Estadístiques 2020
electe

Mitjana 2020: 206,40 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc