ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport1156-4030 2 7410 Directa: privada 544 42 Pistes de tennis Pistes de Tennis esports1156 08022 14 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport989-30640 1 62 Indirecta: concessió 500 25x16/12x6 36 Piscines cobertes (2000 m2) Vasos esportius vas gran 420 vas petit 87,5 Ajuntament de Mollet del Vallès esports989 08124 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1261-3546 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 671.44 27,8x19,8 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports1261 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1262-3547 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1262 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1263-3548 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1080 37x25 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1263 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1264-3550 1 27740 Xarxa supralocal 1092 39x24 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1264 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1390-3557 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 705 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva esports1390 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1391-3558 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 463 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports1391 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1393-3562 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 968 40x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Poliesportiva II esports1393 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1392-3560 1 60 Directa: fundació 336 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Poliesportiva esports1392 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1393-3561 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 648 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva I esports1393 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1379-3563 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 65.44 12,3x5,32 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1379 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1381-3564 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 107.28 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites I esports1381 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1381-3565 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 340.04 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites II esports1381 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1388-3566 1 27740 Xarxa supralocal 151.9 15,79x9,62 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1388 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1387-3567 1 27740 Xarxa supralocal 167.32 12,47x11,11 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1387 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1389-3568 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 1080 27x40 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva II esports1389 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1392-3569 1 60 Directa: fundació 272 16x17 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva I esports1392 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1399-4210 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 78 12,8x6,1 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala petita especialitzada esports1399 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1393-3571 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 72 12x6 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1393 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1389-3579 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 2202 57,2x30,4 3578 Camp de futbol 7 Camp de Futbol 7 esports1389 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1390-3580 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 760 3578 Camp de futbol 7 Camp de Futbol -7 esports1390 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1373-3587 7 7410 Directa: privada 200 20x10 392 Pistes de pàdel Pista de Pàdel esports1373 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1158-3669 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 433.5 25,9x13 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Poliesportiva esports1158 08022 14 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1159-3670 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 49.7 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala petita esports1159 08022 14 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1159-3671 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 269 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports1159 08022 14 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1160-3672 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 155.7 17,9x8,7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala d'activitats dirigides esports1160 08022 14 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1160-3673 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 510 27x15 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports1160 08022 14 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1161-3675 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 269.83 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita II esports1161 08022 14 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1161-3676 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 376.7 27,5x13,7 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva esports1161 08022 14 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1212-3713 1 66 Directa: entitat esportiva 4275 90x42 44 Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1 Camp bàsic poliesportiu esports1212 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1212-3714 1 66 Directa: entitat esportiva 1696 48x29 3578 Camp de futbol 7 Camp Futbol 7 esports1212 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1206-3751 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 195.75 14,5x13,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1206 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1208-3753 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1208 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1208-3754 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 112 14x8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala petita esports1208 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1209-3755 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 968 41x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1209 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1209-3757 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 192.5 17,5x11 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Esportiva esports1209 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1207-3759 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 480 27x14 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports1207 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1213-3926 1 62 Indirecta: concessió 40 8x5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala de Spinning esports1213 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1213-3927 1 62 Indirecta: concessió 110 11x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala d'Activitats Dirigides II esports1213 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1213-3928 1 62 Indirecta: concessió 247 21x11 29 Sales esportives (200 m2) Sala de musculació i tonificació esports1213 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1213-3929 1 62 Indirecta: concessió 200 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Circuit de Jòguing esports1213 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1213-3930 1 62 Indirecta: concessió 600 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports1213 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport3915-3934 1 58 Directa: servei d'esports 840 32x22 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports3915 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport3916-3935 1 58 Directa: servei d'esports 900 42x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports3916 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1210-3939 2 27740 Xarxa supralocal 924 39x20 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pistes Poliesportives esports1210 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport1210-3941 1 27740 Xarxa supralocal 450 30x15 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports1210 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport3918-3953 1 66 Directa: entitat esportiva 1300 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Pista de Doma, Picador esports3918 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport3919-3956 1 7410 Directa: privada 132 12x11 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva 2 esports3919 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
esport3919-3957 1 7410 Directa: privada 132 12x11 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Esportiva I esports3919 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-05-21 09:32
Estadístiques 2024
punt_esport

Mitjana 2024: 432,79 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc