Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
39904 Alzina pati de Can Forns https://patrimonicultural.diba.cat/element/alzina-pati-de-can-forns PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XIX S'observa un clap a un metre i mig del sòl sobre el seu tronc on l'escorça ha caigut. Alzina (Quercus ilex) de 25 a 30 m d'alçada, volta de Canó de 2,5 m, classe diametral de 80-85 cm, diàmetre de 81 cm, perímetre de capçada de 49 m i una edat aproximada de 140 anys. 08005 - 35 Can Forns 41.6643400,2.2474600 437350 4612783 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39904-foto-08005-35-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Ornamental 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39917 Glicina Can Sarral https://patrimonicultural.diba.cat/element/glicina-can-sarral PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XX En algunes parts del tronc i l'escorça s'observen petites zones amb podridures que caldria sanejar Glicina (Wisteria sinensis) de 3 m d'alçada, 1,1 m de volta de Canó, 35 cm de classe diametral, 35-40 cm de diàmetre, 5 m de perímetre de capçada i una edat aproximada de 80 anys. 08005 - 48 Can Sarral 41.6671900,2.2597200 438373 4613090 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39917-foto-08005-48-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Ornamental 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39923 Camí ral de Riells https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ral-de-riells CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta d'un dels antics camins de Riells. Aquest des del Serrat anava a buscar el camí ral de Riells a Puiggraciós a l'alçada de Can Berga. El ferm és de terra. El seu recorregut s'inicia pel Camí ral de Sant Bartomeu de Mont-ràs, Puigllonell fins al límit del terme (direcció Riells). El títol és de possessió immemorial. 08005-54 Inici: Camí ral de Sant Bartomeu de Mont-ràs / Final: límit terme (Camí ral de Riells a Puiggraciós) Font documentals: -Cadastre rústica (1955) 41.6980400,2.2400300 436764 4616530 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39923-foto-08005-54-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39934 Camí Antic de Bigues https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-antic-de-bigues CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta del camí original preexistent a la carretera BP-1432. Transcorre paral·lelament a la carretera i al nord d'aquesta. El ferm és de terra. Camí integrat per dos trams de camins rurals paral·lels a la carretera BP-1432. El títol és de possessió immemorial. 08005-65 Inici: carretera BP-1432 / Final: carretera BP-1432 Font documental: -Cadastre de rústica (1955) 41.6624300,2.2433900 437009 4612574 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39934-foto-08005-65-3.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39944 Camí ral de Canovelles a Llerona https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ral-de-canovelles-a-llerona CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Aquest camí transcorre paral·lelament al límit de terme entre l'Ametlla i les Franqueses del Vallès, sempre fora del terme municipal de l'Ametlla excepte en un tram molt curt en que coincideix amb el límit de terme. És un camí rural amb ferm de terra. El títol és de possessió immemorial. 08005-75 Inici: límit de terme (Canovelles) / Final: límit de terme (Llerona) Font documental: -Minutes municipals (1925) 41.6418500,2.2685600 439085 4610271 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39944-foto-08005-75-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39888 Oliveres Can Coromines https://patrimonicultural.diba.cat/element/oliveres-can-coromines PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XX La seva avançada edat i el fet de ser rebrots de les gelades del anys 50 n'ha desfigurat la seva configuració original. La capçada presenta una densitat elevada i algunes de les branques tenen assecaments. Conjunt format per 7 oliveres (Olea Europaea) de 5 a 10 m d'alçada, volta de Canó de 1,4 m, classe diametral de 30-40 cm, diàmetre de 45 cm i perímetre de capçada de 18,8 m 08005 - 19 Can Coromines 41.6724100,2.2572900 438176 4613672 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39888-foto-08005-19-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Ornamental 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39907 Lledoner Can Pagès Nou https://patrimonicultural.diba.cat/element/lledoner-can-pages-nou PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XX S'observa alguna perforació a l'escorça que a la llarga pot produir cavitats en el tronc Lledoner (Celtis australis) de 12 m d'alçada, 4,7 m de volta de Canó, 150-155 cm de classe diametral, 150 cm de diàmetre, 50,3 m de perímetre de capçada i una edat aproximada de 80-100 anys. Presenta una morfologia original ja que no ha estat coronada per a la realització d'eines de camp. 08005 - 38 Can Pagès Nou 41.6392900,2.2775700 439833 4609980 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39907-foto-08005-38-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Ornamental 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39928 Camí del Verder https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-del-verder CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Aquest camí enllaça la Sagrera amb el camí ramader i constitueix un itinerari alternatiu al camí de Sant Bartomeu de Mont-ràs (camí 3). Actualment està integrat parcialment dins de la trama urbana de la urbanització La Miranda com a 'Camí del Verder'. La resta de trams mantenen llur caràcter original. El tram urbanitzat presenta un paviment asfàltic, la resta de terra. El recorregut va per la Sagrera, pel Camí del Verder fins a creuar el torrent del Verder i camí ramader (límit de terme, Bigues). El títol és de possessió immemorial. 08005-59 Inici: la Sagrera / Final: camí ramader Fonts documentals: -Cadastre de rústica (1955) 41.6780300,2.2521200 437751 4614299 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39928-foto-08005-59-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39942 Camí ral del Rieral de Santa Eulàlia a Llerona o camí de Mas d'Orca https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ral-del-rieral-de-santa-eulalia-a-llerona-o-cami-de-mas-dorca CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta del camí ral de Santa Eulàlia de Ronçana (El Rieral) a Llerona. És un vial asfaltat que comunica la carretera C-17 amb la zona industrial del Mas d'Orca. El seu recorregut va pel camí ral de Bigues a Granollers, límit de terme, urbanització Turons del Vallès, camí ral de Granollers, travessa la carretera C-17, travessa el camí ral de Canovelles, límit de terme (Llerona). El títol és de possessió immemorial. 08005-73 Inici: límit d terme (Camí ral de Bigues a Granollers) / Final: límit de terme (Llerona) Fonts documentals: -Minutes municipals (1925) -Cadastre de rústica (1955) 41.6509600,2.2685100 439090 4611282 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39942-foto-08005-73-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39946 Camí de Santa Creu https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-de-santa-creu CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta d'un camí rural, amb paviment de terra, que comunica el sector del Pla del Sorral amb el Serrat. La seva funció original era accedir a l'antiga església de la Santa Creu. Al coll de Santa Creu es creua amb el camí ramader i amb el camí del Verder. El seu recorregut va per la carretera BP-1432, travessa el camí antic de Bigues, travessa el camí ral de Bigues fins al Coll de Santa Creu. El títol es de possessió immemorial 08005-77 Inici: carretera BP-1432 / Final: Coll de Santa creu 41.6712000,2.2436500 437039 4613547 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39946-foto-08005-77-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39878 Albereda de Can Reixac https://patrimonicultural.diba.cat/element/albereda-de-can-reixac PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XX Alguns exemplars presenten heures però en una proporció molt reduïda, cosa que no fa perillar el seu estat de salut Conjunt format per 13 àlbers (Populus alba) de característiques similars, d'uns 30 a 35m d'alçada, una volta de Canó de 2,5 m, classe diametral 105-110 cm, diàmetre de 80 cm i perímetre de capçada de 47,1 m. 08005 - 9 Camí de Can Draper a Can Reixac 41.6551000,2.2632600 438656 4611746 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39878-foto-08005-9-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Altres 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39894 Servers de Sant Nicolau https://patrimonicultural.diba.cat/element/servers-de-sant-nicolau PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XX Alguns exemplars presenten perforacions evidents. Alguns d'ells presenten problemes a la capçada ja que durant les obres de restauració de la capella van rebre diversos impactes i trencament de branques. Alguns dels peus van ser tallats. Conjunt format per 3 servers (Sorbus domestica) de característiques similars: alçada de 5 a 10 m, volta de Canó de 0,5 m, classe diametral de 15-20 cm, diàmetre de 17,3 cm i perímetre de capçada de 9,4 m. 08005 - 25 Ermita de Sant Nicolau 41.6777100,2.2605000 438448 4614258 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39894-foto-08005-25-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Pública Altres 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39905 Xiprers de Can Forns https://patrimonicultural.diba.cat/element/xiprers-de-can-forns PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XX No presenten problemes sanitaris. Les capçades estan ben conformades i el rec que reben els ha facilitat el desenvolupament. 10 exemplars de xiprers (Cupressus sempervivens) de 25 m d'alçada, 1,9-3,8 m de volta de Canó, 110-115 cm de classe diametral, 60-110 cm de diàmetre, 31, 4 m de perímetre de capçada i una edat aproximada de 80-100 anys. 08005 - 36 Can Forns 41.6654600,2.2478200 437381 4612907 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39905-foto-08005-36-1.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Ornamental 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39938 Camí ral de Granollers o Camí de Can Reixac i Can Valls https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ral-de-granollers-o-cami-de-can-reixac-i-can-valls CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta del camí ral de l'Ametlla a Granollers. És un vial asfaltat que comunica el poble amb les urbanitzacions de Can Reixac i Can Valls (Turons Vallès). L'inici del camí és camí ramader fins al trencant de Can Draper. El seu recorregut va per la Sagrera, can Draper, Can Reixac, Can Jaumira, Can Marquès fins al límit de terme (Granollers). El títol és de possessió immemorial. 08005-69 Inici: la Sagrera / Final: límit de terme (Granollers) Font documental: -Minutes municipals (1925) 41.6523300,2.2599700 438380 4611440 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39938-foto-08005-69-3.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39943 Camí ral de Granollers a Canovelles https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ral-de-granollers-a-canovelles CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. El camí està essencialment usurpat, ja que l'han llaurat en la major part del recorregut. Es tracta de l'antic camí ral de Granollers i Canovelles. Coincideix en bona part amb el camí ral de Canovelles. El camí està essencialment usurpat, ja que l'han llaurat en la major part del recorregut. La secció coincident amb el camí ral del Rieral a Llerona es conserva com a camí rural amb ferm de terra. El seu recorregut va per la carretera C-17, el camí ral del Rieral a Llerona, carretera C-17, carrer de Tona (urbanització Montguit), fins a límit de terme (Canovelles). El títol és de possessió immemorial. 08005-74 Inici: carretera C-17/ Final: límit de terme (Canovelles) Font documental: -Minutes municipals (1925) 41.6408900,2.2655400 438833 4610166 08005 L'Ametlla del Vallès Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39943-foto-08005-74-1.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39877 Pi de la Font de Can Draper https://patrimonicultural.diba.cat/element/pi-de-la-font-de-can-draper PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XIX Presenta signes de perforacions per part de paràsits a l'escorça S'observen algunes branques trencades i una capçada esclarissada Pi (Pinus pinea) de 30 a 40 m d'alçada, volta de Canó de 3,3 m, 105-110 cm de classe diametral, diàmetre de 106 cm, un perímetre de capçada de 75,6 m, i d'una edat aproximada de 130 anys. 08005 - 8 Can Draper 41.6621400,2.2633000 438666 4612527 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39877-foto-08005-8-1.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Altres 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39900 Alzina Forn de Can Draper https://patrimonicultural.diba.cat/element/alzina-forn-de-can-draper PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XIX No presenta alteracions de cap tipus a la seva escorça, tronc i ramatge. L'ambient humit i ombrívol n'ha afavorit el seu desenvolupament. Alzina (Quercus ilex) de 30 a 35 m, volta de canó de 2,4 m, diàmetre de 75 cm, perímetre de capçada de 50,3 m i una edat aproximada de 135 anys. 08005 - 31 Can Draper 41.6622900,2.2639100 438717 4612543 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39900-foto-08005-31-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Altres 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39901 Alzina de Can Jaumira https://patrimonicultural.diba.cat/element/alzina-de-can-jaumira PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XX S'observen parts de les fulles de color marró que ens indica que l'alzina pateix la malaltia del barrinador que perfora les branques i les asseca. Alzina (Quercus ilex) de 10 a 15 m d'alçada, volta de canó de 1,7 m, classe diametral de 50-55 cm, diàmetre de 54,1 cm, perímetre de capçada de 42,1 m i una edat aproximada de 100 anys. 08005 - 32 Can Jaumira 41.6462200,2.2615200 438503 4610761 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39901-foto-08005-32-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Altres 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39922 Camí ral de Puiggraciós https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ral-de-puiggracios CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta del camí ral de l'Ametlla a Puiggraciós. Actualment té una funcionalitat veïnal. És un vial asfaltat (aglomerat asfàltic), la 'carretera de Puiggraciós', que comunica el poble amb les urbanitzacions de la Fusteria, la Miranda i el Serrat. El seu recorregut va per La Sagrera, la carretera de Puiggraciós, Can Sous el camí de Puiggraciós, Serrat d'Ocata, can Joanet del Serrat i l'Església de Puiggraciós. La naturalesa del camí és de domini públic. El títol és de possessió immemorial 08005-53 Inici: La Sagrera / Final: Límit de terme (Puiggraciós) Fonts documentals: -Minutes municipals (1925) -Nº 25 Artur Osona (1888) 41.6904200,2.2506100 437637 4615676 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39922-foto-08005-53-3.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39933 Camí Antic de Bigues per Can Forns https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-antic-de-bigues-per-can-forns CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta d'un camí estructurant del sector de ponent de l'Ametlla. L'inici del camí està integrat dins de la trama urbana del barri de Sant Genís com a 'Carrer de Can Forns'. La resta del camí té una funcionalitat rural i el ferm és de terra. El seu recorregut va per la Sagrera, creua el camí de Santa Creu, can Forns fins a la carreters BP-1432. El títol és de possessió immemorial. 08005-64 Inici: la Sagrera / Final: carretera BP-1432 Font documentals: -Cadastre de rústica (1955) 41.6664900,2.2439300 437058 4613024 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39933-foto-08005-64-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39872 Alzina de la Boadella https://patrimonicultural.diba.cat/element/alzina-de-la-boadella PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XIX S'observa una gran proliferació de plantes enfiladisses al seu tronc, principalment heures. A la llarga, això podria ser un factor de pèrdua de salut ja que aquestes espècies podrien arribar a estrangular l'arbre Alzina d'uns 135 anys d'edat, de 20-25 m d'alçada, amb Volta de Canó de 2,5 m, classe diametral de 75-80 cm, diàmetre de 78 cm i un perímetre de capçada de 56,5 m 08005 - 3 Proximitats de la Bassa de la Boadella 41.6624000,2.2488300 437462 4612567 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39872-foto-08005-3-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Altres 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39889 Figuera Can Saniqueda https://patrimonicultural.diba.cat/element/figuera-can-saniqueda PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XX L'actual arbre és un seguit de rebrots del tronc central. L'estat de salut dels rebrots no presenta problemes ja que no tenen molts anys. L'interior de l'arbre vell està podrit. Figuera d'una alçada de 5 a 10 m, Volta de Canó de 3,5 m, classe diametral de 110-115 cm, diàmetre de 110 cm i un perímetre de capçada de 15,7. Es tracta d'un peu d'extraordinària bellesa i antiguitat i un estat de conservació gairebé excel·lent. El seu curt però robust tronc es bifurca ràpidament en dues unitats de considerable amplada. A més, sobre aquesta alçada han sorgit altres branques joves que es retorcen sobre el tronc principal conferint una estampa impressionant 08005 - 20 Can Saniqueda 41.6587100,2.2465400 437268 4612158 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39889-foto-08005-20-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Altres 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39914 Palmera de Can Martí https://patrimonicultural.diba.cat/element/palmera-de-can-marti PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XX L'abandonament al llarg dels anys fa que presenti una gran quantitat de fulles mortes a la part baixa del tronc. Palmera (Phoenix dactylifera.L) de 15 m d'alçada, 2,1 m de volta de Canó, 70-75 cm de classe diametral, 28,3 m de perímetre de capçada i una edat aproximada de 100 a 110 anys. 08005 - 45 Can Martí 41.6673000,2.2624900 438604 4613101 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39914-foto-08005-45-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Ornamental 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39870 Albereda de la Mina https://patrimonicultural.diba.cat/element/albereda-de-la-mina PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XX Els pocs peus d'àlbers que es conserven a la Mina presenten un estat de salut bo tot i estar clarament amenaçats per l'abocador de runes clausurat.Inexplicablement s'ha continuat abocant, provocant un avenç imparable de la terra cap al torrent. Molts àlbers han estat sepultats i d'altres han estat tallats per la seva forta inclinació. Conjunt format per 10 àlbers (Populus alba) de característiques similars, d'uns 20 a 25 m d'alçada, una volta de Canó de 2,7 m, classe diametral 85-90 cm, diàmetre de 85 cm i perímetre de capçada de 28,3 m. 08005 - 1 Antic abocador de la Mina 41.6707800,2.2589700 438314 4613490 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39870-foto-08005-1-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Pública Altres 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39884 Complex mina-bassa rodona de Can Forns Nou https://patrimonicultural.diba.cat/element/complex-mina-bassa-rodona-de-can-forns-nou PUIG I ROCA, Jordi (2007). Masies de l'Ametlla del Vallès. L'estructuració d'un territori durant mil anys. Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. XX Bassa rodona de grans dimensions, uns 30m de diàmetre i 3 m de fondària, situada a ponent del camí d'entrada a Can Forns Nou. La bassa s'omple actualment de l'aigua provinent d'una mina i, quan no hi ha sequera, de la resclosa del Bosc Negre. 08005-15 Can Forns Nou. Polígon 5, parcel·la 18 Segons informacions recollides per Jordi Puig Roca, als anys cinquanta el Sr.Millet va fer excavar una mina, canalitzà l'aigua amb un tub de formigó i hi construí la gran bassa rodona uns metres més avall de l'antiga bassa (avui desapareguda). Aquesta obra va permetre regar una bona part d'un camp situat al pla de la carretera. 41.6640700,2.2516200 437696 4612750 1950 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39884-foto-08005-15-3.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Estructural 2019-11-21 00:00:00 Virgínia Cepero González 119 47 1.3 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39892 Roure de Can Forns https://patrimonicultural.diba.cat/element/roure-de-can-forns PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XIX Roure (Quercus humilis), de 25 a 30 m d'alçada, volta de Canó de 3,5 m, classe diametral de 105-110 cm, diàmetre de 110 cm, perímetre de capçada de 75,4 m i una edat aproximada de 185 anys. Exemplar amb un estat de salut excel·lent, amb un tronc robust sense perforacions, encara que inclinat cap a l'esquerra. El seu fullam està molt repartit per tot l'arbre, curiosament sense anar molt més enllà dels eixos que marquen les branques secundàries. D'aquesta manera l'arbre creix més cap amunt que pels seus costats. 08005 - 23 Can Forns 41.6643400,2.2474400 437348 4612783 08005 L'Ametlla del Vallès Restringit Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39892-foto-08005-23-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Ornamental 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39896 Teix de Can Viver https://patrimonicultural.diba.cat/element/teix-de-can-viver PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XX No s'aprecien malalties fúngiques o d'altres lesions greus. L'arbre ha estat coronat i podat a la part baixa i no presenta la morfologia típica coniforme d'aquesta espècie. Teix (Taxus bacatta) de 10 a 15 m d'alçada, volta de Canó de 2,1 m, classe diametral de 65-70 cm, diàmetre de 65,6 cm i un perímetre de capçada de 25,1 m. 08005 - 27 Can Viver 41.6734700,2.2589500 438315 4613788 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39896-foto-08005-27-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Altres 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39924 Camí ral de Sant Bartomeu de Mont-ràs https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ral-de-sant-bartomeu-de-mont-ras CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta de l'antic camí ral de Sant Bartomeu de Mont-ràs. Actualment està integrat dins de la trama urbana de la urbanització del Serrat com a 'Carretera de Sant Bartomeu'. És un vial asfaltat (aglomerat asfàltic) El seu recorregut va pel Camí ral de Puiggraciós, travessa el camí ral de Bigues a Montmany, Església de Sant Bartomeu de Mont-ràs. El títol és de possessió immemorial. 08005-55 Inici: Camí ral de Puiggraciós / Final: límit terme (Sant Bartomeu de Mont-ràs) Fonts documentals: -Cadastre de rústica (1955) -Nº 21 Artur Osona (1888) 41.6935900,2.2449800 437172 4616032 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39924-foto-08005-55-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39929 Camí del Rec Draper https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-del-rec-draper CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta de l'antic camí de servei del rec del Verder. El seu recorregut va de la Sagrera al torrent del Verder. El ferm és de terra. El títol és de possessió immemorial. 08005-60 Inici: La Sagrera / Final: Torrent del Verder Font documentals: -Cadastre de rústica (1955) 41.6741900,2.2556700 438043 4613871 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39929-foto-08005-60-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39935 Camí ral del Rieral (Santa Eulàlia de Ronçana) https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ral-del-rieral-santa-eulalia-de-roncana CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta de l'antic camí ral de Santa Eulàlia de Ronçana (El Rieral). Està asfaltat fins al camí del Pou de Glaç. Fora del nucli urbà la seva funcionalitat és rural i té el ferm de terra. El seu recorregut va per l'Ametlla, Can Camps, Can Diví, Can Plandolit fins al límit de terme. Té dues variants: La primera connecta directament El Rieral amb l'Ametlla i té la condició de camí ramader; la segona fa un tomb i passa per Can Diví i Can Camps. El títol és de possessió immemorial. 08005-66 Inici: la Sagrera / Final: límit de terme (camí ral de Bigues a Granollers) Fonts documentals: -Minutes municipals (1925) -Cadastre de rústica (1955) 41.6560400,2.2574000 438169 4611854 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39935-foto-08005-66-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39941 Camí ral de Canovelles https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ral-de-canovelles CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. El camí està essencialment usurpat, ja que l'han llaurat en la major part del recorregut. Es tracta de l'antic camí ral de Canovelles. El camí està essencialment usurpat, ja que l'han llaurat en la major part del recorregut. Aquest fet comporta la desaparició d'un vial estructurant fonamental del quadrant sud-oriental del terme municipal. El seu recorregut va pe la carretera C-17, segueix a la carretera BV-1433, Can Draper, grups de cases de Can Focs, Mas Dorca, Can Margens, Can Pagès Nou, paral·lel a la carretera de Canovelles i límit de terme (Canovelles). El títol és de possessió immemorial. 08005-72 Inici: carretera C-17/ Final: límit de terme (Canovelles) Font documental: -Minutes municipals (1925) -Cadastre rústica (1955) -Nº 23 Artur Osona (1888) 41.6459300,2.2747300 439603 4610719 08005 L'Ametlla del Vallès Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39941-foto-08005-72-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39895 Alzines de Ca l'Arenys https://patrimonicultural.diba.cat/element/alzines-de-ca-larenys PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XIX L'elevada densitat fa que en algunes zones de les capçades es presentin algunes branques trencades. Conjunt format per 4 alzines (Quercus ilex) monumentals i un petit bosquet. L'alçada de les alzines és de 10 a 15 m, volta de canó de 2,6 m, classe diametral de 80-85 cm, perímetre de capçada de 44 m i una edat aproximada de 130 anys. 08005 - 26 Piscines de Ca l'Arenys 41.6696200,2.2668700 438971 4613355 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39895-foto-08005-26-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Pública Altres 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39911 Pins Bassa de Can Plantada https://patrimonicultural.diba.cat/element/pins-bassa-de-can-plantada PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XX Una part de la capçada ha estat retallada per facilitar el pas d'una línia elèctrica. Successives tallades podrien alterar l'equilibri de l'arbre i malmetre'l 3 exemplars de pi (Pinus pinea) de 12 a 15 m d'alçada, 2-2,5 m de volta de Canó, 65-70 i 80-85 cm de classe diametral, 65 a 80 cm de diàmetre, 38 a 50 m de perímetre de capçada i una edat aproximada de 80 a 100 anys. 08005 - 42 Can Plantada 41.6537100,2.2508500 437622 4611600 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39911-foto-08005-42-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Altres 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39927 Camí ral de Bigues o camí de Pinar i Portús a l'Ametlla https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ral-de-bigues-o-cami-de-pinar-i-portus-a-lametlla CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta del camí ral de l'Ametlla a Bigues. És un vial de terra que actualment presenta un tram d'enllaç amb la urbanització de Pinar i Portús. El camí original segueix cap a ponent en direcció al límit de terme (Bigues), mentre un tram més modern i principal trenca del camí antic cap a migdia i es dirigeix a la urbanització. El recorregut va per la Sagrera, Santa Creu de l'Ametlla (Puig de la Creu), creua el Camí de Santa Creu (camí 25), Pinar i Portús o límit de terme (Bigues). Coincideix parcialment amb el camí ramader o camí del Pla de la Violona. El títol és de possessió immemorial 08005-58 Inici: La Sagrera / Final: límit de terme (Bigues) Fonts documentals: -Minutes municipals (1925) -Nº 24 Artur Osona (1888), i Nº 76 (1896) 41.6728600,2.2418700 436893 4613733 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39927-foto-08005-58-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39939 Camí ral de Llerona https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ral-de-llerona CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Està usurpat (llaurat) Aquest camí arrenca del nucli urbà de l'Ametlla com a 'Carrer Cànoves'. La carretera C-17 el talla, impedint-ne el pas. A l'altra banda segueix com a 'Carrer de Llerona' dins la trama urbana de la urbanització Pinar Llerona. Entre la urbanització i la carretera BV-1433 el camí està usurpat (llaurat). El seu recorregut va per l'Ametlla, carretera C-17, Can Noble, carretera BV-1433 (Llerona). Aquest camí antigament tenia una variant des del Raval, que arrencava de Can Draper i que coincideix actualment amb la carretera BV-1433. El títol és de possessió immemorial. 08005-70 Inici: la Sagrera / Final: carretera BV-1433 Font documental: -Minutes municipals (1925) 41.6657200,2.2666900 438952 4612922 08005 L'Ametlla del Vallès Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39939-foto-08005-70-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39871 Roure de la Boadella https://patrimonicultural.diba.cat/element/roure-de-la-boadella PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XIX S'observen troncs sense perforacions o malalties aparents, fullatge i capçada densos i sense malalties. La gran quantitat d'aigua pot ser un element clau per garantir un bon estat de salut dels dos individus de l'espècie. Conjunt format per 2 roures de característiques similars: alçada d'uns 20-30 m, Volta de Canó de 2,8 m, classe diametral de 90-95 m, amb un perímetre de capçada de 106,8 m i una edat aproximada de 160 anys. 08005 - 2 Proximitats de la Bassa de la Boadella 41.6624000,2.2488300 437462 4612567 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39871-foto-08005-2-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Altres 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39880 Pi del Pla del Verder https://patrimonicultural.diba.cat/element/pi-del-pla-del-verder PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XIX S'aprecien perforacions a l'escorça del tronc, tot i que només són a la part baixa. La capçada, tot i ser esclarissada, presenta un aspecte saludable Pi (Pinus pinea) d'una alçada de 20 a 25 m, volta de Canó de 2,8 m, classe diametral de 90-95 cm, diàmetre de 90 cm, perímetre de capçada de 47,4 m, i una edat aproximada de 115 anys. 08005 - 11 Pla del Verder 41.6831100,2.2431000 437005 4614870 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39880-foto-08005-11-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Pública Altres 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39891 Alzina de Can Forns https://patrimonicultural.diba.cat/element/alzina-de-can-forns PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XIX Alzina (Quercus ilex) de 20 m d'alçada, volta de Canó de 2,5 m, classe diametral de 80-85 cm, diàmetre de 80 cm, perímetre de capçada de 42,7 m i una edat aproximada de 150 anys. La seva capçada és majestuosa, ben estructurada i sense branques seques. 08005 - 22 Can Forns 41.6655000,2.2481800 437411 4612911 08005 L'Ametlla del Vallès Restringit Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39891-foto-08005-22-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Ornamental 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39908 Pi de la Boadella https://patrimonicultural.diba.cat/element/pi-de-la-boadella PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XX S'observen una gran quantitat de perforacions a l'escorça del tronc. Això ens indica la presència de paràsits que, a la llarga, poden acabar amb l'individu. Pi (Pinus pinea) de 20 a 25 m d'alçada, 2,6 m de volta de canó, 80-85 cm de classe diametral, 83 cm de diàmetre, 48,7 m de perímetre de capçada i una edat aproximada de 90-110 anys. 08005 - 39 la Boadella 41.6632900,2.2485900 437443 4612665 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39908-foto-08005-39-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Ornamental 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39932 Camí ral de la Garriga (Camí del cementiri) https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ral-de-la-garriga-cami-del-cementiri CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta del camí ral de la Sagrera a La Garriga passant pel cementiri. El ferm és de terra. El seu recorregut va per la Sagrera, el cementiri fins al límit de terme (La Garriga). El títol és de possessió immemorial. 08005-63 Inici: la Sagrera / Final: límit de terme (La Garriga) Fonts documentals: -Minutes municipals (1925) -Cadastre de rústica (1955) -Nº 26 Artur Osona (1888) 41.6751800,2.2615800 438536 4613976 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39932-foto-08005-63-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39936 Camí ral de la Sagrera (Santa Eulàlia de Ronçana) https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ral-de-la-sagrera-santa-eulalia-de-roncana CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta de l'antic camí ral de l'Ametlla a Santa Eulàlia de Ronçana (la Sagrera). Actualment està parcialment integrat dins de la trama urbana de l'ametlla com a 'Camí de Can Guineu'. Fora de la trama urbana és un camí rural amb ferm de terra. El seu recorregut va per la carretera BP-1432, Sant Joan, Can Plantada fins al límit de terme (la Sagrera). El títol és de possessió immemorial. 08005-67 Inici: carretera BP-1432 / Final: límit de terme (La Sagrera) Font documental: -Cadastre de rústica (1955) 41.6591500,2.2496500 437527 4612205 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39936-foto-08005-67-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39937 Camí ral de Granollers a Sant Miquel del Fai https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ral-de-granollers-a-sant-miquel-del-fai CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta d'un antic camí veïnal que enllaça el camí ral de l'Ametlla a Granollers amb el camí ral de Granollers a Bigues, ja fora del terme. El ferm és de terra. El seu recorregut va pel camí ral de Granollers, Can Plandolit, Can Plantada i la carretera BP-1432. El títol és de possessió immemorial. 08005-68 Inici: camí ral de Granollers / Final: carretera BP-1432 Fonts documentals: - Minutes municipals (1925) -Cadastre de rústica 81955) Referències registrals: -Tom: 2219 -Finca: 589 Mas Plandolit -Llibre: 68 de Santa Eulàlia de Ronçanes -Foli:083 -Titular: Hereus de Josefa Alier Sanpera 41.6420500,2.2594300 438325 4610300 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39937-foto-08005-68-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses Descrit a l'escriptura de propietat de la finca Plandolit: 'Pasa por dicha heredad un torrente, que desciende del pueblo de l'Ametlla y desemboca en la riera de Santa Eulàlia de Ronsana, y la atraviesan el camino que desde la villa de Granollers, conduce a San Miguel del Fay y el que conduce a los términos de Santa Eulàlia de Ronsana y Lliçà d'Amunt y a L'Ametlla'.El títol és de possessió immemorial. 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39940 Camí ramader de Rosanes o camí de Pinar Rosanes https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ramader-de-rosanes-o-cami-de-pinar-rosanes CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta del camí de Rosanes. És un vial asfaltat que comunica el poble amb la urbanització Pinar Rosanes. El seu recorregut va per Can Draper, travessa la carretera C-17, travessa el camí ral de Llerona, urbanització Pinar Rosanes fins a límit de terme (Rosanes). El títol és de possessió immemorial. 08005-71 Inici: Can Draper / Final: límit de terme (Rosanes) Font documental: -Minutes municipals (1925) 41.6616500,2.2694400 439177 4612468 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39940-foto-08005-71-3.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39875 Lledoners de Can Plantada https://patrimonicultural.diba.cat/element/lledoners-de-can-plantada PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XX Alguns exemplars presenten l'interior completament perforat. Aquests peus més vells han rebrotat en molts casos de soca-rel Conjunt format per 17 lledoners (celtis australis)de característiques similars: alçada de 10 a 15 m, volta de Canó de 3,9 m, classe diametral de120-125 cm, diàmetre de 123 cm i un perímetre de capçada de 40,8 m. 08005 - 6 Can Plantada 41.6521100,2.2491400 437478 4611424 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39875-foto-08005-6-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Pública Ornamental 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39883 Cedres del Parc https://patrimonicultural.diba.cat/element/cedres-del-parc PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XX Les branques presenten una disposició excessivament inclinades cap al sòl. A més, compta amb algunes zones poc denses en quant a fullam. La climatologia que han de suportar no és l'adient pel seu creixement Conjunt format per 3 cedres (Cedrus atlantica) de característiques similars: alçada de 15 a 20 m, volta de Canó de 2 m, classe diametral de 65-70 cm, diàmetre de 65 cm, perímetre de capçada de 29,5 m i una edat aproximada de 60 anys 08005 - 14 Parc 41.6706800,2.2609600 438480 4613477 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39883-foto-08005-14-1.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Pública Ornamental 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39926 Camí ramader o camí Pla de la Violona https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ramader-o-cami-pla-de-la-violona CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta d'un tram del camí ramader que baixa per la carena del Serrat de Santa Creu passant pel Pla de la Violona. El camí ramader travessa després l'Ametlla bifurcant-se en direcció a Santa Eulàlia de Ronçana i Rosanes. El seu recorregut va pel límit de terme (Puiggraciós), límit de terme (Bigues), segueix resseguint el límit de terme fins que es troba amb el camí de Santa Creu, Santa Creu de l'Ametlla, Sant Genís i el Raval de l'Ametlla. És un vial asfaltat (aglomerat asfàltic), el 'Camí del Pla de la Violona', que comunica el poble amb la urbanització del Serrat. Enllaça amb el camí del Rieral i amb el camí ramader de Rosanes que s'agafa des del camí ral de Granollers. El títol és de possessió immemorial. 08005-57 Inici: límit de terme (Puiggraciós) / Final: Raval de l'Ametlla Font documentals: -Cadastre de rústica (1955) 41.6757600,2.2499200 437566 4614049 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39926-foto-08005-57-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39931 Camí ral de la Garriga a Puiggraciós https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ral-de-la-garriga-a-puiggracios CAMPILLO BESSES, X. (2006). Inventari de camins de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Es tracta de l'antic camí ral de La Garriga a Puiggraciós. És un camí rural amb ferm de terra. El seu recorregut va pel límit de terme (La Garriga), per les vinyes de Cal Busquets fins al camí ral de Puiggraciós. De la Doma (La Garriga) surt una alternativa d'aquest traçat. El títol és de possessió immemorial. 08005-62 Inici: límit de terme (La Garriga) / Final: Camí ral de Puiggraciós Fonts documentals: -Minutes municipals (1925) -Nº 76 Artur Osona (1896) 41.6783700,2.2768700 439811 4614320 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39931-foto-08005-62-2.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2019-11-21 00:00:00 Xavier Campillo i Besses 119 49 1.5 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39876 Alzina de la Font de Can Draper https://patrimonicultural.diba.cat/element/alzina-de-la-font-de-can-draper PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XIX No presenta alteracions de cap tipus a la seva escorça, tronc i ramatge. L'ambient humit i ombrívol n'ha afavorit els seu desenvolupament. Alzina (Quercus ilex) d'uns 30 a35 m d'alçada, volta de Canó de 2,4 m, classe diametral de 75 a 80 cm, perímetre de capçada de 50,3 m i una edat aproximada de 135 anys. 08005 - 7 Can Draper 41.6622900,2.2639100 438717 4612543 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39876-foto-08005-7-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Pública Altres 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39881 Pi de la Costa de Can Draper https://patrimonicultural.diba.cat/element/pi-de-la-costa-de-can-draper PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XIX S'aprecien perforacions a l'escorça del tronc, tot i que només són la part baix. Presenta diverses branques trencades a la capçada per una tallada de bosc dels arbres propers. En general, la capçada està ben poblada Pi (Pinus pinea) de 20 a 25 m d'alçada, volta de Canó de 3 m, classe diametral de 90-95 cm, diàmetre de 94 cm, perímetre de capçada de 62,8 m i una edat aproximada de 115 anys. 08005 - 12 Can Draper 41.6549600,2.2631200 438645 4611730 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39881-foto-08005-12-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Altres 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
39893 Plataners Font de la Mina https://patrimonicultural.diba.cat/element/plataners-font-de-la-mina PUIG ROCA, J. et. al. (2004). Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla XX Conjunt format per 2 plataners (Platanus x hispanica) de característiques similars: alçada de 20 a 25 m, volta de Canó de 2,1 m, classe diametral de 65-70 cm, diàmetre de 68,3 cm i un perímetre de capçada de 48,2 m. 08005 - 24 Font de la Mina 41.6705100,2.2591900 438332 4613459 08005 L'Ametlla del Vallès Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08005/39893-foto-08005-24-2.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Pública Altres 2021-05-26 00:00:00 Jordi Puig Roca 2151 5.2 41 Patrimoni cultural 2022-12-02 06:07
Estadístiques 2022
Patrimoni cultural

Mitjana 2022: 109,16 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml