ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport40742-40762 1 58 Directa: servei d'esports 412.49 20,7x12,7 52 Piscines a l'aire lliure Altres vasos esports40742 08079 42 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:24
esport40740-40780 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 58.5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales esports40740 08079 42 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:24
esport40740-40800 1 58 Directa: servei d'esports 561 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp de futbol esports40740 08079 42 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:24
esport40741-40765 1 7760 - Sense identificar - 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Sender de gran recorregut esports40741 08079 42 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:24
esport40742-40764 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà esports40742 08079 42 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:24
esport40742-40763 1 58 Directa: servei d'esports 100 6x6 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres vasos petits esports40742 08079 42 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:24
esport40743-40760 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà esports40743 08079 42 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:24
esport40742-40761 1 58 Directa: servei d'esports 1056 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista doble poliesportiva esports40742 08079 42 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:24

Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 221,43 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc