ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport42500-42507 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 56.6 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales esports42500 08229 7 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport42501-42508 1 58 Directa: servei d'esports 4,5x4,5 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres vasos petits esports42501 08229 7 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport42501-42509 1 58 Directa: servei d'esports 19,5x10 52 Piscines a l'aire lliure Altres vasos esports42501 08229 7 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport42502-42510 1 7760 - Sense identificar - 480 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports42502 08229 7 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport25184-42503 1 58 Directa: servei d'esports 2160 44 Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1 Altres camps esports25184 08229 7 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport25289-42504 1 58 Directa: servei d'esports 5200 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de futbol esports25289 08229 7 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport25289-42505 1 58 Directa: servei d'esports 1012 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista doble poliesportiva esports25289 08229 7 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport42500-42506 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 126 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites esports42500 08229 7 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport70300-70264 1 58 Directa: servei d'esports 5200 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de futbol esports70300 08229 7 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:54
esport70300-70301 1 58 Directa: servei d'esports 1012 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista doble poliesportiva esports70300 08229 7 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:57

Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 131,59 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc