Nom ens
Codi ens
Municipi
Nom expedient
Codi expedient
Any expedient
Identificador
Descripció sol·licitud
Temàtica sol·licitud
Data de registre
Número registre
Tipus solicitant
Idioma
Canal entrada
Sentit de la resolució
Data de notificació
Dies de resposta
Número de la resolució
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP
Conjunt de dades
Últim canvi
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2022_126_2022_126_FRANCISCO JAVIER NIETO PLÀNOLS CARRER CABANYES, 12 2N 2ª 126 2022 794595 SOL·LICITAR CÓPIA DELS PLANOLS DE L`EDIFICI DEL C. CABANYES, 12, PIS 2 PORTA 2. Altra informació 2022-01-24 00:00:00 180 Persona Física Català Electrònic Estimada 2022-03-04 00:00:00 29 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2023_1548_ARXIU_CONSULTA PADRO HABITANTS_M.G.G. 1548 2023 1416608 RECERCA FAMILIAR Altra informació 2023-09-04 00:00:00 2504 Persona Física Català Electrònic 2024-04-19 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2024_109_CONSULTA ARXIU_DADES CENS HABITANTS_J.T.G. 109 2024 1444082 SOL·LICITUD DE DOCUMENTS DE L`ARXIU FINALS DEL XIX, PRINCIPIS DEL XX. 2023-12-04 00:00:00 3561 Català 2024-04-19 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2024_114_CONSULTA ARXIU_DADES PADRONALS_J.P.G. 114 2024 1444515 VOLANT O CERTIFICAT D`EMPADRONAMENT INDIVIDUAL (ACTUAL O HISTÒRIC) 2023-11-27 00:00:00 3498 Català 2024-04-19 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2022_1653_CONSULTA ARXIU_ARAM VILALTA VIA_DADES DIVERSES BESAVI CRISTOFOL VIA CANALS 1653 2022 992802 2024-04-19 00:00:00 0 Català 2024-04-19 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2024_106_CONSULTA ARXIU_DADES ESCOLA REPUBLICANA_L.M.A. 106 2024 1443930 QUE ESTIC FENT UNA RECERCA SOBRE LES ESCOLES REPUBLICANES INACABADES O AQUELLES QUE NO ES VAREN PODER INAUGURAR A CATALUNYA. JUNTAMENT AMB ENRIC MAURÍ. 2023-11-27 00:00:00 3497 Català 2024-04-19 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2023_891_CONSULTA ARXIU_J.G.V._DIVERSOS 891 2023 1252171 SOL·LICITUD D`ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 2023-05-15 00:00:00 1416 Català 2024-04-19 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2022_724_2022_724_2022_724_CONSULTA ARXIU_J.G.V._DIVERSOS 724 2022 875416 CONSULTA 290, 291, 292 Estrada / Sortida de correspondència 540 Canvi de moneda republicana 604 Contractació per a les obres de les escoles 193 Altra informació 2022-04-25 00:00:00 1113 Persona Física Català Electrònic Estimada 2022-05-31 00:00:00 26 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2022_1569_2022_1569_CONSULTA ARXIU_J.G.V._HISTORIC PROCESSOS ELECTORALS 1569 2022 979218 HISTÒRIC PROCESSOS ELECTORAL Acció de govern i normativa 2022-10-17 00:00:00 2980 Persona Física Català Electrònic 2022-11-11 00:00:00 18 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2024_274_CONSULTA ARXIU_DADES PADRO HISTORIC 274 2024 1465052 ACCEDIR A L`ARXIU MUNICIPAL 2024-02-05 00:00:00 463 Català 2024-04-19 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2023_1493_CONSULTA D INFORMACIO_AFA JACINT VERDAGUER_DEMANEN INFORMACIO DE LA SITUACIO EN QUE ES TROBA L ESCOLA NOVA 1493 2023 1411157 SOL.LICITO INFORME SITUACIÓ REAL SUBMINISTRES ESCOLA NOVA 2023-11-06 00:00:00 3220 Català 2024-04-19 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2021_1238_2021_1238_SOL·LICITUD A.A.G DEMANANT DOCUMENTACIO PRESENTADA PER EMPADRONAMENT CAMI DE LA PLANA 17, 2N,3ª 1238 2021 737759 SOL·LICITUD CÒPIA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER LA SRA. OO EN LA TRAMITACIÓ D`ALTA EN EL PADRÓ D`HABITANTS. Altra informació 2021-11-15 00:00:00 2929 Persona Física Català Ordinari 2021-12-22 00:00:00 27 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2020_10536_2020_10536_SOL·LICITUD D'ACCES A LA INFORMACIO 10536 2020 522147 DEMANEN DADES DEL PADRO D'HABITANTS DE L'AV. CATALUNYA 27 Altra informació 2020-06-19 00:00:00 1317 Persona Jurídica Català Electrònic Estimada 2024-04-19 00:00:00 0 D Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2021_469_2021_469_MOSSOS D'ESQUADRA - SOL·LICITUD DADES PADRO D'HABITANTS 469 2021 614436 SOL·LICITUD MOSSOS D'ESQUADRA DE DADES DEL PADRÓ D`HABITANTS DEL CARRER SANT SADURNÍ, 3, AMB MOTIU D`UNA INVESTIGACIÓ Altra informació 2021-04-15 00:00:00 1009 Persona Jurídica Català Ordinari 2021-04-15 00:00:00 0 ES VA DONAR RESPOSTA PER MAIL ENVIANT VOLANT D'EMPADRONAMENT ALS MOSSOS D'ESQUADRA Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2022_863_2022_863_RAMON BENAVENTE_CONSULTA ARXIU 863 2022 887098 SOL·LICITUD PLÀNOL ZONA DEL CASTELL QUE SIGUI ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL. Altra informació 2022-04-28 00:00:00 1166 Persona Física Català Ordinari Estimada 2022-05-25 00:00:00 19 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2022_1027_2022_1027_JOSE SEGARRA_CONSULTA ARXIU_PADRONS HABITANTS 1027 2022 903635 SOL·LICITUD PER CONSULTAR ELS PADRONS DELS ANYS 1885, 1895 I 1907 Altra informació 2022-05-25 00:00:00 1516 Persona Física Català Electrònic Estimada 2022-06-13 00:00:00 13 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2020_10277_2020_10277_ARXIU - CENSOS DE POBLACIO DELS ANYS DEL 1945 AL 1955 10277 2020 481678 SOL·LICITUD D¿INFORMACIÓ DEL CENS DURANT EL 1945 I EL 1955. Altra informació 2020-03-09 00:00:00 534 Persona Física Català Electrònic Estimada 2020-07-15 00:00:00 92 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2020_10183_2020_10183_DADES ANUALS LLICENCIES D'OBRES, TURISME I CONSUM AIGUA 10183 2020 474819 SOL·LICITUD DADES ANUALS LLICÈNCIES D`OBRES, TURISME I CONSUM D`AIGUA. Altra informació 2020-02-27 00:00:00 426 Persona Jurídica Català Electrònic Estimada 2020-04-17 00:00:00 36 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17
Ajuntament de la Granada 0809450006 08094 2021_1274_2021_1274_SOL·LICITA PARCEL·LARI C/ MERCE RODOREDA, 19, 17 I 15 EMILIA ELIZABETH ROMERO VELASTEGUI 1274 2021 751114 SOL·LICITUD DEL PARCEL·LARI DEL CARRER MERCÈ RODOREDA, 19,17 I 15, EN FORMAT AUTOCAD. Altra informació 2021-11-22 00:00:00 2993 Persona Física Català Electrònic Estimada 2021-11-30 00:00:00 6 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-19 02:17

Estadístiques 2024
Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal

Mitjana 2024: 4,54 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/