Nom ens
Codi ens
Municipi
Nom expedient
Codi expedient
Any expedient
Identificador
Descripció sol·licitud
Temàtica sol·licitud
Data de registre
Número registre
Tipus solicitant
Idioma
Canal entrada
Sentit de la resolució
Data de notificació
Dies de resposta
Número de la resolució
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP
Conjunt de dades
Últim canvi
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2019_1005_2019_1005_GRUP MUNICIPAL ERC_CONSULTA DOCUMENTACIO LLLIBRE DE DECRETS D'ALCALDIA 2019 1005 2019 398484 PETICIO CONSULTA LLIBRE DE DECRETS D'ALCALDIA 2019 PEL GRUP ERC Acció de govern i normativa 2019-09-30 00:00:00 711 Persona Jurídica Català Ordinario Estimada 2019-11-20 00:00:00 37 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-03-25 06:37
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2022_60_2022_60_SOL·LICITUD CONSULTA EXPEDIENT_AIGUES DE MANRESA_MITJA PROPI 60 2022 782174 Exercir el dret d'accés i d'obtencióde còpia de l'expedient relatiu al corresponent encàrrec a mitjà propi d'aquest Ajuntament a favor d'Aigües de Manresa. Gestió dels serveis públics 2022-01-10 00:00:00 79 Persona Jurídica Català Electrónico Estimada 2022-05-03 00:00:00 81 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-03-25 06:37
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2021_361_2021_361_SOL·LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA_BAREMS PRESTACIONS AJUDES EMERGENCIA SOCIAL 361 2021 606697 Sol·licitar els barems amb els imports econòmics corresponents a les prestacions de les ajudesd¿emergència social. Gestió econòmica 2021-03-19 00:00:00 954 Persona Jurídica Català Electrónico Estimada 2021-04-08 00:00:00 14 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-03-25 06:37
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2022_650_2022_650_SOL_LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA_RELACIO CONTRACTES MENORS ANY 2021 650 2022 880200 Sol·licitud d'accés a la relació de contractes menors de l¿any 2021 en format reutilitzable Contractes, convenis i subvencions 2022-05-02 00:00:00 1690 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-06-07 00:00:00 26 819 EW7Q0-5DO60-211Q3 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-03-25 06:37
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2022_1146_2022_1146_SOL_LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA_SANCIONS A GRANS TENIDORS MUNICIPALS PER HABITATGES BUITS 1146 2022 939613 Sancions a grans tenidors per habitatges buits Altra informació 2022-07-11 00:00:00 2795 Persona Física Català Electrónico Estimada 2022-08-04 00:00:00 18 1182 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-03-25 06:37
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2019_240_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO 240 2019 346364 DESPESES VINCULADES FESTA MAJOR 2019 Gestió econòmica 2019-02-13 00:00:00 518 Persona Física Català Electrónico Estimada 2019-02-27 00:00:00 10 292 O8KOC-1URHO-XX2VR Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-03-25 06:37
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2019_1335_2019_1335_GRUP MUNICIPAL ERC_CONSULTA PARTIDES PRESSUPOST 2020 1335 2019 876637 CONSULTA PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES 2020 PEL GRUP ERC Gestió econòmica 2019-11-20 00:00:00 3500 Persona Jurídica Català Ordinario Estimada 2019-11-21 00:00:00 2 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-03-25 06:37
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 0818250006 08182 2020_1275_2020_1275_GRUP MUNICIPAL ERC_CONSULTA DOCUMENTACIO SALA POLIVALENT I TELEFONS 2020 1275 2020 876694 CONSULTA DOCUMENTACIO SALA POLIVALENT I TELÈFONS 2020 Gestió dels serveis públics 2020-02-28 00:00:00 711 Persona Jurídica Català Ordinario Estimada 2020-03-05 00:00:00 5 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2023-03-25 06:37

Estadístiques 2023
Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal

Mitjana 2023: 3,60 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml