ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_222255_08006_52 Alberto Fosar Navarro Interventor Interventor 08006 111 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_217734_08098_51 Cristina Quesada Parera Secretària Secretària 08098 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_217734_08098_53 Cristina Quesada Parera Interventora Interventora 08098 102 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_217734_08098_44 Cristina Quesada Parera Tresorera Tresorera 08098 103 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_532042_08187_50 David Cabezuelo Valencia Secretari Secretari 08187 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_601082_08273_51 Maria Sanpere Herrero Secretària Secretària 08273 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_601082_08273_53 Maria Sanpere Herrero Interventora Interventora 08273 102 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_601082_08273_44 Maria Sanpere Herrero Tresorera Tresorera 08273 103 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_619902_08134_51 Maria Llonch Llonch Secretària Secretaria 08134 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_619902_08134_53 Maria Llonch Llonch Interventora Interventora 08134 102 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_619902_08086_51 Maria Llonch Llonch Secretària Secretària 08086 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_461269_08181_50 Xavier Rodríguez Martínez Secretari Secretari accidental 08181 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_455704_08281_50 Luis Fernando Martinez Zurita Lacalle Secretari Secretari accidental 08281 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_217157_08009_51 Miriam Tenas Camps Secretària Secretària 08009 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_220758_08073_43 Fuencisla Bolea Capistrós Tresorer Tresorera 08073 103 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_224543_08023_50 Antonio Jose Hierro Medina Secretari Secretari 08023 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_224543_08107_52 Antonio Jose Hierro Medina Interventor Interventor 08107 104 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_224543_08023_52 Antonio Jose Hierro Medina Interventor Interventor 08023 102 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_224543_08023_43 Antonio Jose Hierro Medina Tresorer Tresorer 08023 103 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_220928_08240_50 Juan Antonio Gil Lemus Secretari Secretari 08240 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_220994_08120_53 Lídia Aguilar Fabregat Interventora Interventora 08120 111 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_222643_08006_51 Teresa Icardo Paredes Secretària Secretària accidental 08006 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_224796_08115_44 Maria Teresa Muñoz Moreno Tresorera Tresorera 08115 103 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_220749_08052_51 Meritxell Tor Guitart Secretària Secretaria 08052 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_220749_08052_53 Meritxell Tor Guitart Interventora Interventora 08052 102 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_220749_08177_51 Meritxell Tor Guitart Secretària Secretaria 08177 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_220749_08177_53 Meritxell Tor Guitart Interventora Interventora 08177 102 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_220749_08144_51 Meritxell Tor Guitart Secretària Secretària 08144 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_220749_08144_53 Meritxell Tor Guitart Interventora Interventora 08144 102 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_217004_08276_44 Laia López Juncosa Tresorera Tresorera 08276 103 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_217004_08276_51 Laia López Juncosa Secretària Secretaria 08276 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_217004_08276_53 Laia López Juncosa Interventora Interventora 08276 102 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_214614_08153_44 Josefa Pallares Puig Tresorera Tresorera 08153 103 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_214367_08113_44 Manuela Hervás Osuna Tresorera Tresorera 08113 103 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_219955_08009_43 Jordi Bonet Bruguera Tresorer Tresorer 08009 103 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_220047_08051_44 Dolors Mussons Salabert Tresorera Tresorera 08051 103 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_217176_08159_53 Ester Panadero Jimenez Interventora Interventora 08159 102 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_221797_08161_53 Maria Dolors Morera Prat Interventora Interventora 08161 102 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_221797_08250_44 Maria Dolors Morera Prat Tresorera Tresorera 08250 103 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_221912_08005_52 Crisant Tengo Valldeoriola Interventor Interventor 08005 102 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_214997_08281_53 Anna Moreno Castells Interventora Interventora 08281 102 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_215001_08302_51 Nuria Vilà Vila Secretària Secretària 08302 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_217831_08059_43 Joan Lladó Oliva Tresorer Tresorer 08059 103 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_634843_08119_53 Laura Olivas Linares Interventora Interventora 08119 102 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_546257_08040_51 Clara Pérez González Secretària Secretària 08040 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_678744_08070_43 Jordi Circuns Puigrodon Tresorer Tresorer 08070 103 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_678864_08151_43 Joan Grau Lladó Tresorer Tresorer 08151 103 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_786824_08111_51 Miriam Menéndez Galceran Secretària Secretaria 08111 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_786824_08111_53 Miriam Menéndez Galceran Interventora Interventora 08111 102 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
tecnic_786824_08017_51 Miriam Menéndez Galceran Secretària Secretària 08017 101 Tècnics municipals 2024-05-26 08:07
Estadístiques 2024
tecnic

Mitjana 2024: 78,63 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc