ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport33820-33821 1 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran esports33820 08105 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:23
esport34281-34500 1 59 Directa: organisme autònom 656 25x12 /12x6 36 Piscines cobertes (2000 m2) Vas esportiu i vas recreatiu esports34281 08105 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:23
esport34281-34481 1 59 Directa: organisme autònom 1125 41x21 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple Poliesportiva esports34281 08105 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:23
esport34281-34482 1 59 Directa: organisme autònom 336 20x10 52 Piscines a l'aire lliure Vas recreatiu aire lliure esports34281 08105 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:23
esport34281-34480 1 59 Directa: organisme autònom 230 23x10 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports34281 08105 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-24 10:23

Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 221,43 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc