ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport27580-27600 3 66 Directa: entitat esportiva 612.5 24x11,4 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports27580 08158 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-26 04:19
esport34152-34153 1 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai Lúdic i de Salut per a gent gran esports34152 08158 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-26 04:20
esport34303-34568 1 62 Indirecta: concessió 193.36 5x5/6,6x6,6 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres vasos petits esports34303 08158 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-26 04:20
esport34303-34569 1 62 Indirecta: concessió 130 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala activitats dirigides esports34303 08158 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-26 04:20
esport34303-34485 1 62 Indirecta: concessió 555.5 25x8,5/12x6,5 36 Piscines cobertes (2000 m2) Vas d'ensenyament i vas esportiu esports34303 08158 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-26 04:20
esport34303-34570 1 62 Indirecta: concessió 160 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb equipament esports34303 08158 11 6 Instal·lacions esportives 2023-03-26 04:20

Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 221,51 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/