ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport23806-23807 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 89.44 17,2x5,2 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala petita esports23806 08247 24 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:30
esport23813-23814 1 58 Directa: servei d'esports 814.06 37,3x17,2 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports23813 08247 24 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:30
esport23804-23805 1 66 Directa: entitat esportiva 5103 89,5x51 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Poliesportiu esports23804 08247 24 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31
esport23804-23820 1 66 Directa: entitat esportiva 5394 90x53 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Poliesportiu esports23804 08247 24 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31
esport23804-23821 1 66 Directa: entitat esportiva 1540 47x27,8 3578 Camp de futbol 7 Camp de Futbol 7 esports23804 08247 24 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31
esport23808-23809 1 58 Directa: servei d'esports 592.5 25x12,5 / 5x5 52 Piscines a l'aire lliure Piscina a l'aire lliure En servei estacional esports23808 08247 24 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:31

Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 99,26 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc