ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport2525-4262 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 203.35 24,5x8,3 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports2525 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2550-4313 1 66 Directa: entitat esportiva 15129 118x120 34 Camps poliesportius (8322 m2) Camp de Beisbol esports2550 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2609-4432 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 204.66 27x7,58 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports2609 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2616-4466 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1296 42x26,8 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Poliesportiva esports2616 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2629-4485 1 27740 Xarxa supralocal 155 13,5x11,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Gimnàstica General esports2629 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2610-4434 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 530 32,35x13 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Poliesportiva Futbol Sala i Bàsquet esports2610 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2629-4484 1 27740 Xarxa supralocal 656 27,5x19,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva Futbol Sala i Bàsquet esports2629 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2610-4435 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 364 23x12 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports2610 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2631-4489 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 809.75 36,5x18,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports2631 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2609-4431 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1320.3 45,9x25 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Poliesportiva esports2609 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2624-4479 1 27740 Xarxa supralocal 1201.2 39x26,6 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Poliesportiva Bàsquet esports2624 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2568-4310 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 318.86 21,4x14,9 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista Poliesportiva esports2568 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2618-4470 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1323 38,34x30,01 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports2618 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2610-4436 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 93.73 11,5x8,15 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Aula de Psicomotricitat esports2610 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2611-4439 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 713.76 41,61x14 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports2611 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2549-4299 1 66 Directa: entitat esportiva 5962 91x59 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Doble Poliesportiu esports2549 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2618-4475 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 70 11,3x6,2 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports2618 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2626-4483 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1127 38x25,5 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Poliesportiva Futbol Sala i Bàsquet esports2626 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2624-4478 1 27740 Xarxa supralocal 201 13,8x14,6 29 Sales esportives (200 m2) Sala Esportiva esports2624 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2624-4480 1 27740 Xarxa supralocal 55 8,5x6,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Aula de Psicomotricitat esports2624 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2631-4488 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 50 8,7x5,7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Aula de Psicomotricitat esports2631 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2577-4359 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 285 19x15 30 Sales esportives (250 m2) Sala Gimnàstica general esports2577 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2555-4325 1 66 Directa: entitat esportiva 6996 101x63 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp de Futbol esports2555 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2758-4779 1 27740 Xarxa supralocal 399.75 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista de Futbol Sala esports2758 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2756-4774 1 27740 Xarxa supralocal 785.21 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres Camps Petits esports2756 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2799-4889 1 58 Directa: servei d'esports 150 15x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Activitats Dirigides esports2799 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2580-4367 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 716.4 36,8x16 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva II esports2580 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2592-4398 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 913.9 37,8x20,4 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva II esports2592 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2595-4404 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 80.5 11,5x7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports2595 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2543-4283 1 66 Directa: entitat esportiva 5390 93x52 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol esports2543 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2799-4887 1 58 Directa: servei d'esports 100 10x10 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Spinning esports2799 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2581-4373 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 151.05 16x9,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports2581 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2566-4338 1 58 Directa: servei d'esports 6048 91x60 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol esports2566 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2585-4383 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 512 29x14 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports2585 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2588-4389 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 101.65 10,7x9,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports2588 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2684-4560 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 475 25x19 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista de Bàsquet esports2684 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2574-4349 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 99.66 15,1x6,6 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales esports2574 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2590-4393 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 146.64 14,1x10,4 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports2590 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2775-4822 1 66 Directa: entitat esportiva 60 15x4 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports2775 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2799-4888 1 58 Directa: servei d'esports 356.5 31x11,5 31 Sales esportives (350 m2) Sala Fitness esports2799 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2557-4332 1 66 Directa: entitat esportiva 9800 99x67 34 Camps poliesportius (8322 m2) Camp de Rugbi esports2557 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2576-4356 1 27740 Xarxa supralocal 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Altres zones de jocs populars esports2576 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2684-4559 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 792.02 39,8x19,9 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports2684 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2686-4592 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 69 11,5x6 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva III esports2686 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2799-4885 1 58 Directa: servei d'esports 800 37x18 26 Pavellons esportius (640 m2) Pista Poliesportiva Futbol sala, bàsquet i futbol esports2799 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2581-4372 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 301.04 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista Poliesportiva esports2581 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2588-4387 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 378.2 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites II esports2588 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2799-4886 2 58 Directa: servei d'esports 240 636 Pistes de petanca Pista de Petanca Ull de perdiu esports2799 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2803-4901 1 64 Indirecta: interessada 911.5 25x12,5/16x6/16x6 37 Piscines cobertes (2600 m2) Vas Esportiu+Vas d'hidromassatge+Altres vasos esports2803 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
esport2803-4902 1 64 Indirecta: interessada 163.8 21x7,8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Musculació i Tonificació esports2803 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2023-03-29 01:17
Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 218,77 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc