ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport35180-35820 1 58 Directa: servei d'esports 1320 41x28 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports35180 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:48
esport35180-35821 1 58 Directa: servei d'esports 189.1 15,5x12,2 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Esportiva esports35180 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:48
esport35180-35822 1 58 Directa: servei d'esports 56.25 7,5x7,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales esports35180 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:48
esport27080-27100 2 66 Directa: entitat esportiva 640.64 22,4x10,88 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports27080 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:51
esport25435-27440 2 62 Indirecta: concessió 640.64 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports25435 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:51
esport35349-35350 3 7410 Directa: privada 196.5 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports35349 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport25435-34740 1 62 Indirecta: concessió 1417 50x20/7x7 52 Piscines a l'aire lliure Vas esportiu aire lliure esports25435 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport27080-35002 1 66 Directa: entitat esportiva 164 52 Piscines a l'aire lliure Piscina a l'aire lliure esports27080 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport27080-35020 1 66 Directa: entitat esportiva 168.75 636 Pistes de petanca Pista de petanca esports27080 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35120-35140 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1008 39x22 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista doble poliesportiva esports35120 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35120-35141 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 195 15x 13 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports35120 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35200-35201 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà: Tennis Taula esports35200 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35200-35220 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 176.96 15,8x11,2 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Esportiva esports35200 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35203-35205 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 702 33x17,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports35203 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35203-35206 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 75 10x7,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales esports35203 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35280-35281 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà: Tennis Taula esports35280 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35327-35340 1 58 Directa: servei d'esports 1150 43x23 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports35327 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport27080-35001 1 66 Directa: entitat esportiva 957 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista doble poliesportiva esports27080 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35006-35007 1 7410 Directa: privada 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Altres espais singulars. Espai a l'aire lliure esports35006 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35303-35306 1 27740 Xarxa supralocal 300 30x10 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports35303 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35347-35348 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà: bàsquet lliure 3x3 esports35347 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35040-35060 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 972.4 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista poliesportiva esports35040 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport25435-34780 1 62 Indirecta: concessió 676.5 25x12,5/6x12,5 36 Piscines cobertes (2000 m2) Vasos esportius esports25435 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport25435-34781 1 62 Indirecta: concessió 222 18,5x12 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports25435 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport25435-34782 1 62 Indirecta: concessió 27 9x3 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala especialitzada esports25435 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport34960-34980 1 58 Directa: servei d'esports 6375 97x59,5 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Doble Poliesportiu esports34960 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35040-35061 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 214.5 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports35040 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35040-35062 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 355 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres espais petits esports35040 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35203-35204 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 200 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites esports35203 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35224-35225 2 58 Directa: servei d'esports 800 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres Camps Petits esports35224 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35288-35300 1 7760 - Sense identificar - 56.25 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports35288 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35303-35304 2 27740 Xarxa supralocal 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà: Tennis Taula esports35303 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35303-35305 1 27740 Xarxa supralocal 1276 41x27 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports35303 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35325-35326 1 58 Directa: servei d'esports 602 32x15,2 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports35325 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport25435-34760 1 62 Indirecta: concessió 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà: Tennis Taula esports25435 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport25435-34761 1 62 Indirecta: concessió 494 38x13 636 Pistes de petanca Pistes de petanca esports25435 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35240-35260 1 58 Directa: servei d'esports 744 28x22 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports35240 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35261-35262 1 58 Directa: servei d'esports 728 25x24 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports35261 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35282-35283 1 7410 Directa: privada 202.5 29 Sales esportives (200 m2) Sala 2 esports35282 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35282-35284 1 7410 Directa: privada 100 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala 1 esports35282 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport35200-35202 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 935.25 40,5x19,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista doble poliesportiva esports35200 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:52
esport25435-69644 2 58 Directa: servei d'esports 400 392 Pistes de pàdel Pistes de Pàdel esports25435 08295 11 6 Instal·lacions esportives 2023-09-21 16:57

Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 131,59 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/