ID
Títol
Data d'inici
Data de finalització
Descripció
Imatge
Organitzadors
Enllaç web
Telèfon
Correu de contacte
Nom del lloc
Adreça
Codi postal
Nom del municipi
Localització
Web
Col·laboradors
Municipi
Temes
Etiquetes
Categoria
Relació amb el punt
Preu
Peu Imatge
Durada
Observacions d'horari
Dies
Tipus
Públic
Observacions
Comarca
Documentació
Assistents
Aforament
Inscripció
Cos
Cercador/Codi
Conjunt de dades
Últim canvi
agendadiba299814869 La dinamització local agroecològica 2020-07-03 09:30:00 2020-07-10 14:30:00 L'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació organitza el curs 'La dinamització local agroecològica' amb l'objectiu que les persones participants adquireixin coneixements i habilitats per posar en marxa processos de planificació estratègica per al desenvolupament econòmic local. https://www.diba.cat/web/economieslocals/-/la-dinamitzacio-local-agroecologi-1 934 022 519 o.estrategiesde@diba.cat 41.7274130,1.8233470 1 Economia i treball; Ajuntaments; Exposició presencial (dades bàsiques sense itinerància); Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç economia_i_treball; ajuntaments; exposicio_presencial_dades_basiques_sense_itinerancia; area_de_desenvolupament_economic_turisme_i_comerc <p style='text-align: justify;'>Personal Tècnic Especialista que treballa a les àrees de desenvolupament econòmic local dels ens locals o que realitza funcions relacionades amb la dinamització local agroecològica.</p> 30 http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10997 Objectius:Objectiu general:Conèixer espais test, obradors compartits i supermercats cooperatius; eines clau per la dinamització local agroecològica.Objectiu específic:Conèixer les iniciatives innovadores que s'estan desenvolupant al territori per promoure la transició agroecològica i donar resposta als principals reptes que afronta el sector agroalimentari nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299377414 Indústria 4.0, motor del teixit productiu local 2020-06-10 09:30:00 2020-06-10 14:30:00 La Gerència de serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona organitza aquest curs per dotar d'eines al personal directiu i responsables tècnics dels Centres Locals de Serveis a les Empreses perquè puguin ampliar les seves competències professionals per millorar la relació amb el teixit empresarial. https://www.diba.cat/web/economieslocals/-/industria-4-0-motor-del-teixit-productiu-local 934 022 222 ext. 61306 stp.formacio@diba.cat 41.3831570,2.1243360 1 Economia i treball; Ajuntaments; Exposició presencial (dades bàsiques sense itinerància); Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç economia_i_treball; ajuntaments; exposicio_presencial_dades_basiques_sense_itinerancia; area_de_desenvolupament_economic_turisme_i_comerc Personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses. 20 http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10844 L'objectiu del curs és conèixer què és la industria 4.0, com implementar-la, i quin suport hi ha per la seva implementació.Continguts:Transformació digital a la indústria.Indústria 4.0Tendències tecnològiques associades per ajudar a la millora de la competitivitat.Suport públic per fomentar la implementació de la indústria 4.0 a les empreses, especialment a les pimes. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299411110 Pla econòmic i financer 2020-09-23 10:00:00 2020-11-09 14:00:00 La Gerència de serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona organitza aquest curs per dotar d'eines al personal directiu i responsables tècnics dels Centres Locals de Serveis a les Empreses perquè puguin ampliar les seves competències professionals per millorar la relació amb el teixit empresarial. https://www.diba.cat/web/economieslocals/-/pla-economic-i-financer 934 022 222 ext. 61306 stp.formacio@diba.cat 41.3831080,2.1242820 1 Economia i treball; Ajuntaments; Exposició virtual; Exposició presencial (dades bàsiques sense itinerància); Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç economia_i_treball; ajuntaments; exposicio_virtual; exposicio_presencial_dades_basiques_sense_itinerancia; area_de_desenvolupament_economic_turisme_i_comerc Personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses. 15 https://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10847 L'objectiu del curs és facilitar els coneixements econòmics i financers relatius als processos de creació, consolidació i creixement empresarial.Continguts:Delimitació de la gestió econòmica i financera i la seva instrumentació: El compte de resultats, el compte de tresoreria, balanç de situació, moviments del circulant, estats economicofinancers amb full de càlcul.Marc de la decisió financera: Flux de caixa teòric i flux de caixa real, l'anàlisi de l'origen de la necessitat financera, tipologies de necessitats financeres.L'anàlisi economicofinancera: El cicle de maduració, l'equilibri financer, l'anàlisi del resultat, ràtios en l'anàlisi financera. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299405121 Novetats fiscals i laborals en l'àmbit de l'emprenedoria, micropimes i pimes 2020-04-27 10:00:00 2020-04-27 14:00:00 La Gerència de serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona organitza aquest curs per dotar d'eines al personal directiu i responsables tècnics dels Centres Locals de Serveis a les Empreses perquè puguin ampliar les seves competències professionals per millorar la relació amb el teixit empresarial. https://www.diba.cat/web/economieslocals/-/novetats-fiscals-i-laborals-en-l-ambit-de-l-emprenedoria-micropimes-i-pim-1 934 022 222 ext. 61306 stp.formacio@diba.cat 41.3831080,2.1242820 1 Economia i treball; Ajuntaments; Exposició presencial (dades bàsiques sense itinerància); Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç economia_i_treball; ajuntaments; exposicio_presencial_dades_basiques_sense_itinerancia; area_de_desenvolupament_economic_turisme_i_comerc <p style='text-align: justify;'>Personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses. Preferentment persones que hagin realitzat el curs (Aspectes mercantils, fiscals i laborals) en edicions anteriors o personal amb un mínim de coneixement en aquests aspectes.</p> 25 http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=11088 L'objectiu del curs és oferir a les persones participants les novetats fiscals i laborals per dur a terme la tasca d'assessorament a persones emprenedores i empreses amb major rigor, i facilitar els coneixements relatius a les novetats respecte als aspectes fiscals i laborals de les empreses i del treball autònom.Continguts:Novetats legislatives, sentències d'interès i criteris administratius d'Hisenda i l'Autoritat Laboral que puguin resultar d'aplicació en el món de l'emprenedoria, micropimes i pimes. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299403101 Reunió amb Casal Lambda 2020-01-23 13:00:00 2020-01-23 14:00:00 1 Personal directiu professional; Reunió; Cohesió Social, Ciutadania i Benestar; Llorens Carbonell, Teresa personal_directiu_professional; reunio; cohesio_social_ciutadania_i_benestar; llorens_carbonell_teresa A les 13:00 <p style='margin: 0cm 0cm 10pt;'><span style='color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;'>Teresa Llorens- Coordinadora de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba294375101 Identificar i desenvolupar cadenes de valor de negocis en àmbits municipals. Canvi estratègic i talent. 2020-02-11 09:00:00 2020-03-17 14:00:00 La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació mitjançant el Servei de Mercat de Treball, organitza el curs ' https://www.diba.cat/web/economieslocals/-/identificar-i-desenvolupar-cadenes-de-valor-de-negocis-en-ambits-municipals-canvi-estrategic-i-talent 934 022 222 ext. 61306 stp.formacio@diba.cat 41.3875480,2.1491170 1 Economia i treball; Ajuntaments; Exposició presencial (dades bàsiques sense itinerància); Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç economia_i_treball; ajuntaments; exposicio_presencial_dades_basiques_sense_itinerancia; area_de_desenvolupament_economic_turisme_i_comerc https://www.diba.cat/documents/36150622/293397274/10129_Identificar+i+desenvolupar+cadenes+de+valor+de+negocis+en+%C3%A0mbits+municipals.+Canvi+estrat%C3%A8gic+i+talent.pdf/333d5432-c599-488d-9912-7eb9652e47a5 <p style='text-align: justify;'>Curs adreçat als ens locals de la província de Barcelona, preferentment al personal directiu i tècnic que gestionen i executen un projecte subvencionat en el marc de Programa d'Ocupació a la Indústria Local (OIL). Personal tècnic amb funcions relacionades amb el desenvolupament econòmic local i l'ocupació.</p> 30 https://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10868 L'objectiu general és que els tècnics municipals participants adquireixin les habilitats i coneixements necessaris (pràctics) per poder desenvolupar de forma més eficient i innovadora la tasca de dinamització socio-econòmica en el seu territori.Els objectius específics són: Facilitar instruments i metodologia als participants perquè puguin:Identificar les cadenes de valor dels negocis que tenen en el seu territori.Fer exercicis pràctics d'identificació aplicada al seu territori.Entendre els reptes d'aquestes cadenes i veure exemples de com treballar-hi.Debatre casos pràctics d'entorns complexos per dotar als participants del curs d'una visió àmplia i pragmàtica per prendre decisions estratègiques pel seu territori.  nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299371115 Reunió amb la Fundació Pere Tarrés 2020-02-13 09:00:00 2020-02-13 10:00:00 1 Personal directiu professional; Reunió; Cohesió Social, Ciutadania i Benestar; Llorens Carbonell, Teresa personal_directiu_professional; reunio; cohesio_social_ciutadania_i_benestar; llorens_carbonell_teresa A les 9:00 <p style='margin: 0cm 0cm 10pt;'><span style='font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;'><font color='#000000' size='3'>Teresa Llorens- Coordinadora de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar</font> nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299185144 AJORNAT! Gestió Urbanística: Marc normatiu i principis bàsics d’actuació 2020-05-04 09:30:00 2020-05-25 14:00:00 L'objectiu d'aquest d'aquest curs és introduir als assistents en les eines bàsiques de la gestió urbanística. És a dir,  el conjunt de procediments necessaris per la transformació de l’ús del sòl i per a la urbanització d’aquest d’acord als instruments de planejament municipal. https://www.diba.cat/web/hua/-/gestio-urbanistica-marc-normatiu-i-principis-basics-d-actuac-3 41.3883840,2.1483730 1 PresentacióUn any més, des del Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona s’han programat, entre d’altres, tres formacions de caràcter introductori destinades al personal tècnic dels ens locals que intervé en la pràctica de l'urbanisme municipal, una matèria de gran complexitat que constitueix una de les competències més importants de l'àmbit d'actuació dels governs locals. Aquests cursos tractaran el marc normatiu urbanístic en tres blocs diferenciats: el planejament urbanístic, la gestió urbanística i la protecció de la legalitat urbanística.L'objectiu d'aquest segon bloc, Gestió urbanística: marc normatiu i principis bàsics d'actuació, és introduir als assistents en les eines bàsiques de la gestió urbanística. És a dir,  el conjunt de procediments necessaris per la transformació de l’ús del sòl i per a la urbanització d’aquest d’acord als instruments de planejament municipal.El curs s’estructura en una primera part, de caire més teòric, on s’exposaran el conjunt d’activitats requerides per dur a terme l’execució de la gestió urbanística (delimitació de la unitat operativa, el sistema i modalitat d’actuació) i l’avaluació de la seva viabilitat econòmica.  Mentre que a la segona part es fomentarà el diàleg i la participació dels assistents mitjançant la simulació de la constitució d’una junta de compensació i l’execució d’un projecte de reparcel·lació.PonentsPablo Molina, soci advocat a J&A Garrigues; Joan Badia, arquitecte i soci director d’urbanisme a GMG Plans i Projectes i Jordi Duatis, arquitecte a Duatis ARQUITECTES SLP i professor associat a l’ETSAB-UPC i l’Escola d’Arquitectura de la UdG.DestinatarisTècnics municipals, atès l’orientació del curs, aquest va adreçat al personal de les administracions amb reduïts coneixements i experiència en la temàtica objecte del curs.InscripcionsLes inscripcions es realitzaran mitjançant l’aplicatiu gestforma, i la confirmació de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic. Per motius logístics i de dinàmica de la sessió el nombre de places és limitat. Les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds. Per afavorir la participació del màxim d’assistents es podrà limitar l’assistència al curs a una persona per ens local. L’organització es reserva el dret a fer canvis en la programació establerta. Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona Responsable Municipal de Formació a cada ens públic.Podeu fer efectives les vostres inscripcions fins al dia 24 d’abril mitjançant el següent enllaç.Programa   1.- Viabilitat     Viabilitat del sòl     Viabilitat de les activitats     Viabilitat d’altres drets2.- Estratègies de gestió urbanística      Delimitació del polígon     Selecció del sistema i la modalitat     Execució per etapes3.- Junta de Compensació      Constitució i funcionament  de la Junta de Compensació     Assignació de drets     Estatuts i bases     Consell rector4.- El projecte de reparcel·lació     Contingut i funcionament del projecte de reparcel·lació     Redacció del projecte de reparcel·lació     Finques aportades i finques resultants     Drets preexistentsMetodologiaSessions basades en la participació mitjançant la simulació d’una junta de compensació i del supòsit d’una reparcel·lació, prèvia  adjudicació de rols amb drets i/o propietats sobre els quals es treballarà. El material de suport es posarà a disposició dels assistents mitjançant l’aula virtual. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-19 22:47
agendadiba299303816 Caixa d’eines dels equipament juvenils municipals. Pla d’usos 2020-05-14 10:00:00 2020-05-14 14:00:00 https://www.diba.cat/web/joventut/-/caixa-d-eines-dels-equipament-juvenils-municipals-pla-d-usos 41.6721760,2.4008310 1 PROGRAMA 10:00h          Dinàmica de presentació i activació10:30h          Per a què volem un Pla d’usos?11:00h          Elements a tenir en compte11:40h          Pausa i visita a l’equipament12:00h          Qui ha de participar?12:30h          Com el fem? Fases i exemples pràctics13:45h          Posada en comú, precs i preguntes14:00h          Fi de la jornada INSCRIPCIONS nominatim/OK Agenda corporativa 2020-04-18 10:52
agendadiba299179150 Sessió informativa Erasmus+Esport 2020-02-19 18:00:00 2020-02-19 20:00:00 Sessió informativa on s'exposaran les principals novetats que contempla la Convocatòria 2020 del Programa Erasmus+Esport de la Comissió Europea i els procediments de sol·licitud, una informació molt interessant per ajudar a aconseguir finançament a projectes esportius, tant pel que fa a activitats col·laboratives com pels esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre i, així, garantir facilitar la internacionalització de l’esport català.Inscripcions abans del 18 de febrer!!  https://www.diba.cat/web/esports/-/sessio-informativa-erasmus-esport http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/projeccio-internacional/erasmusesports-2015-2020/erasmus-esports-sessions-informatives/ 1 Aquest any exposarem les experiències i bones pràctiques de quatre entitats catalanes de prestigi que han gaudit de finançament europeu: la Fundació UBAE, la Federació Catalana d’Esgrima, l’Associació La Rotllana i el Club de Korfbal Badalona.La Jornada s’inclou en el Pla de Formació Continuada  de l’Escola Catalana de l’Esport i pretén posar a l’abast del món de esportiu (ajuntaments, entitats, universitats, professionals de l’esport, ...) la informació referent a les possibilitats de finançament que ofereix la Comissió Europea en l’àmbit de l’Esport per a projectes esportius catalans en el marc del  Programa Erasmus +. A la Jornada es farà una pinzellada sobre les previsions anunciaes per la Comissió Europea en relació al nou període del Programa Erasmus+Esport 2021-2027.Podeu consultar el programa complert i formalitzar la inscripció gratuïtament, abans del dia 18 de febrer, a través de l’enllaç . L’aforament es limitat. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-02-26 13:52
agendadiba299836334 Les empreses d'inserció social i l'economia social 2020-03-19 09:30:00 2020-03-19 13:30:00 L'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació organitza el curs 'Les empreses d'inserció social i l'economia social' amb l'objectiu que les persones participants adquireixin coneixements i habilitats per posar en marxa processos de planificació estratègica per al desenvolupament econòmic local. https://www.diba.cat/web/economieslocals/-/les-empreses-d-insercio-social-i-l-economia-social 934 022 519 o.estrategiesde@diba.cat 41.3817880,2.1257780 1 Economia i treball; Ajuntaments; Exposició presencial (dades bàsiques sense itinerància); Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç economia_i_treball; ajuntaments; exposicio_presencial_dades_basiques_sense_itinerancia; area_de_desenvolupament_economic_turisme_i_comerc Personal Tècnic Especialista que treballa a les àrees de desenvolupament econòmic local dels ens locals que gestionin programes d'economia social i solidària. 30 http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10804 Objectius:Objectiu general:Conèixer la labor social que realitzen les empreses d'inserció a Catalunya i contemplar les relacions que poden tenir amb les administracions locals.Objectius específics:Conèixer les empreses d'inserció, com són i com funcionen, els seus itineraris, història i trajectòria i marc legal (directives europees, lleis estatal i catalana i llei de contractació pública).Obtenir dades de balanç social de les empreses d'inserció i relació amb el serveis socials municipals i informació sobre contractació pública reservada i clàusules socials.Saber què és el model de les empreses d'inserció a Catalunya i la comparativa amb les d'Espanya i Europa nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299399315 XXII Assemblea de l'Associació Catalana de Municipis 2020-02-14 11:15:00 2020-02-14 13:00:00 41.4118850,2.1743780 1 Associació Catalana de Municipis; Reunió; Tarin Canales, Josep associacio_catalana_de_municipis; reunio; tarin_canales_josep <p>Josep Tarin Canales, diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals</p> <p>Membres de l'Assemblea</p> nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299199891 Zurich Marató de Barcelona 2020-03-15 08:30:00 2020-03-15 23:59:59 La Marató de Barcelona, oficialment coneguda com a Zurich Marató de Barcelona, és una prova atlètica, de caràcter popular, sobre una distància de 42.195 metres, que es disputa anualment a mitjans de març a la ciutat de Barcelona. És la marató més antiga de la península ibèrica. https://www.zurichmaratobarcelona.es/cat/ 1 esportius; Barcelona; Activitats d’altres amb suport de la Diputació de Barcelona; Esdeveniments esportius; barcelona; activitats_daltres_amb_suport_de_la_diputacio_de_barcelona; esdeveniments nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-03-13 19:17
agendadiba299819119 Nous processos de selecció: Recursos i estratègies per orientar en la recerca de feina 2020-03-09 09:30:00 2020-03-30 14:30:00 La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, mitjançant el Servei de Mercat de Treball, organitza el curs “Nous processos de selecció: Recursos i estratègies per orientar en la recerca de feina”, en la modalitat presencial.La formació del personal tècnic esdevé un dels instruments del Servei de Mercat de Treball que permet la capacitació dels recursos humans que desenvolupen tasques d’orientació, prospecció d’empreses i/o intermediació laboral. Aquesta actuació, que forma part de l’assistència tècnica de la Diputació de Barcelona als municipis, pretén contribuir a la formació del personal de les entitats locals, compartir metodologies de treball i generar xarxa entre territoris. https://www.diba.cat/web/economieslocals/-/nous-processos-de-seleccio-recursos-i-estrategies-per-orientar-en-la-recerca-de-fei-1 934 022 817 ext. 61122 dominguezpm@diba.cat 41.3843840,2.1663060 1 Economia i treball; Ajuntaments; Exposició presencial (dades bàsiques sense itinerància); Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç economia_i_treball; ajuntaments; exposicio_presencial_dades_basiques_sense_itinerancia; area_de_desenvolupament_economic_turisme_i_comerc Personal tècnic de la xarxa de Serveis Locals d'Ocupació Xaloc. 20 http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10872 Objectius:Contextualitzar els canvis que ha sofert el mercat de treball fins l'arribada de la indústria i la societat 4.0 i analitzar el seu impacte.Identificar quines són les competències clau que les empreses valoren de manera més significativa.Donar a conèixer les noves vies i requeriments per accedir a un lloc de treball.Conèixer i entrenar tècniques innovadores de selecció de personal.Donar a conèixer el sistema de selecció per competències i les seves diferents tècniques d'avaluació.Aportar eines per acompanyar els/les demandant d'ocupació en la defensa de les pròpies candidatures en els diferents processos de selecció nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299694859 Coaching integral aplicat als SLO (2n nivell). Compartir, aprendre, practicar i aplicar 2020-10-27 09:30:00 2020-11-24 14:30:00 La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, mitjançant el Servei de Mercat de Treball, organitza el curs “Coaching integral aplicat als SLO (2n nivell). Compartir, aprendre, practicar i aplicar”, en la modalitat presencial.La formació del personal tècnic esdevé un dels instruments del Servei de Mercat de Treball que permet la capacitació dels recursos humans que desenvolupen tasques d’orientació, prospecció d’empreses i/o intermediació laboral. Aquesta actuació, que forma part de l’assistència tècnica de la Diputació de Barcelona als municipis, pretén contribuir a la formació del personal de les entitats locals, compartir metodologies de treball i generar xarxa entre territoris. https://www.diba.cat/web/economieslocals/-/coaching-integral-aplicat-als-slo-2n-nivell-compartir-aprendre-practicar-i-aplicar 934 022 817 ext. 61122 dominguezpm@diba.cat 41.3843840,2.1663060 1 Economia i treball; Ajuntaments; Exposició presencial (dades bàsiques sense itinerància); Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç economia_i_treball; ajuntaments; exposicio_presencial_dades_basiques_sense_itinerancia; area_de_desenvolupament_economic_turisme_i_comerc <p style='text-align: justify;'>Personal tècnic de la xarxa de Serveis Locals d'Ocupació XALOC. Haver realitzat el curs de (Coaching Integral per a l'atenció i orientació dels demandants d'ocupació).</p> 20 http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=11233 Objectius:Fer un seguiment de l'aplicació de les eines i tècniques del Coaching i la PNL, adquirides durant el primer nivell de formació, la seva utilitat i també de les dificultats sorgides en la pràctica.Aprendre a avaluar els nostres punts forts i punts febles, i els dels usuaris dels SLO, seguint el model de les Línies de Competència, element integrant del Coaching Integral.Incorporar una nova lent del Coaching Integral, els Nivells de Desenvolupament, per tal d'entendre l'ampli ventall de valors, creences i objectius que gestionen els diferents col·lectius i persones amb els que ens relacionem.Seguir millorant la gestió emocional i la resolució de conflictes que són part intrínseca a la feina d'atenció i acompanyament a les persones en situació d'atur o millora d'ocupació.Coaching grupal per acompanyar, motivar i desenvolupar-nos personal i professionalment   nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba298754069 Reunió amb l'Ajuntament de Montmeló 2020-02-12 13:00:00 2020-02-12 14:00:00 Diversos temes de l'ajuntament 1 Echániz Sans, Juan; Espinosa de Castro, Marina echaniz_sans_juan; espinosa_de_castro_marina <p>Juan Echániz, Coordinador general de la Diputació de Barcelona</p> <p>Marina Espinosa, Coordinadora d'Estratègia Corporativa i Concertació local de la Diputació de Barcelona</p> <p>Pere Rodríguez, Alcalde de l'Ajuntament de Montmeló</p> <p>Jaume Masclans, Gerent de l'Ajuntament de Montmeló</p> nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299405105 Metodologies d'assessorament: Design Thinking, Lean Start-up i SCOPE 2020-05-06 10:00:00 2020-06-17 14:00:00 La Gerència de serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona organitza aquest curs per dotar d'eines al personal directiu i responsables tècnics dels Centres Locals de Serveis a les Empreses perquè puguin ampliar les seves competències professionals per millorar la relació amb el teixit empresarial. https://www.diba.cat/web/economieslocals/-/metodologies-d-assessorament-design-thinking-lean-start-up-i-scope 934 022 222 ext. 61306 stp.formacio@diba.cat 41.3831080,2.1242820 1 Economia i treball; Ajuntaments; Exposició virtual; Exposició presencial (dades bàsiques sense itinerància); Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç economia_i_treball; ajuntaments; exposicio_virtual; exposicio_presencial_dades_basiques_sense_itinerancia; area_de_desenvolupament_economic_turisme_i_comerc Personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses. Haver realitzat assessoraments utilitzant el Pla d'Empresa. 30 http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10840 L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar els mètodes Design Thinking, Lean Start-Up i SCOPE en els assessoraments a persones emprenedores i saber com s'interrelacionen entre ells així com amb el Pla d'Empresa.Continguts:Posada en pràctica de les metodologies Design Thinking, Lean Start-Up i SCOPE a través de les diferents etapes de la definició del model de negoci:Identificació i validació del repte o necessitat.Identificació de la solució (idea de negoci).Prototipatge del producte o servei.Anàlisi de la competència i del mercat.Presentació del model de negoci (pitch). nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299386676 L'assessorament en e-commerce i màrqueting digital 2020-06-11 09:30:00 2020-07-09 14:30:00 La Gerència de serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona organitza aquest curs per dotar d'eines al personal directiu i responsables tècnics dels Centres Locals de Serveis a les Empreses perquè puguin ampliar les seves competències professionals per millorar la relació amb el teixit empresarial. https://www.diba.cat/web/economieslocals/-/l-assessorament-en-e-commerce-i-marqueting-digit-1 934 022 222 ext. 61306 stp.formacio@diba.cat 41.3831080,2.1242820 1 Economia i treball; Ajuntaments; Exposició presencial (dades bàsiques sense itinerància); Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç economia_i_treball; ajuntaments; exposicio_presencial_dades_basiques_sense_itinerancia; area_de_desenvolupament_economic_turisme_i_comerc Preferentment personal tècnic que assessora persones emprenedores i/o empreses. 30 http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10845 L'objectiu del curs és conèixer el marc normatiu de l'e-commerce i del màrqueting digital l'aprenentatge de la importància de la marca personal en el món online i de quines maneres treballar-la. Informar sobre el disseny, les funcionalitats, idiomes i altres complements de la creació d'una pàgina web i prendre consciència del valor que tenen les xarxes socials actualment en la difusió dels productes o serveis de qualsevol empresa.Continguts:Les pàgines web. Obligacions i seguretat online.Obligacions dels prestadors de serveis en la venda de productes online i en la venda a distància a consumidors.La protecció de dades en l'àmbit de les comunicacions electròniques.L'IVA en les vendes online i les obligacions fiscals de l'empresa.Marca personal i noves formes de comunicar.Presència a Internet amb una web/blog/botiga online.Funcionalitat i possibilitats de les xarxes socials.Creació d'un pla de presència a internet i social media per un negoci nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba298753920 Segon congrés - Transport públic és cosa de Dones 2020-03-11 09:00:00 2020-03-11 17:00:00 Per aquest motiu, i aprofitant la segona edició del Congrés “El transport públic és cosa de dones?”, us convidem a venir el proper 11 de març al Pati Manning per a compartir i debatre la vostra visió per superar les desigualtats en el transport que patim les dones i altres col·lectius. Perquè tots i totes ens desplacem, perquè totes i tots podem millorar la manera en què ens desplacem. https://www.diba.cat/documents/471041/264493648/2.3.+mobilitat-sostenible-3.png/6e3e0f50-0aab-45d7-8f41-d7bce6e856a5?t=1566902190950 https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/segon-congres-transport-public-es-cosa-de-dones 41.3841795,2.1662636 1 Medi ambient; Barcelona; Activitats d’altres amb suport de la Diputació de Barcelona; Barcelonès; Àrea d'Acció Climàtica medi_ambient; barcelona; activitats_daltres_amb_suport_de_la_diputacio_de_barcelona; barcelones; area_daccio_climatica Mobilitat sostenible https://transportpublic.org/cosadedones2020/ transportpublic.org/cosadedones2020/ Per què li diuen “vulnerabilitat” quan es tracta de desigualtat?Aquest any des de la PTP volem analitzar i desconstruir el concepte “vulnerabilitat”. Pensem que és una paraula de la que s’abusa, i que en moltes ocasions no s’utilitza correctament i amaga desigualtats estructurals i socials del sistema, que excusen les mancances de la mobilitat al territori.Alhora, volem fer especial referència a altres motius de desigualtat que afecten també de forma especial a les dones i la seva mobilitat, així com també inclouen i es combinen amb la d’altres persones i col·lectius que no encaixen en el model de referència que es pretén majoritari (home de mitja edat, amb capacitat econòmica i vida resolta).  Cada cop som més les persones que no ens identifiquem amb aquest estereotip, i volem parlar-ne i visibilitzar les mancances i dificultats del nostre sistema de transport amb les experiències i els coneixements de les persones assistents al congrés.Volem parlar de com fer la ciutat més amable per a les persones que per alguna condició personal troba dificultats en el seus desplaçaments,. La millora de l’urbanisme i el transport ha d’estar enfocada per a tothom, doncs la ciutat que supera el “test d’igualtat” permet donar una millor la qualitat de vida per a tota la població.Per aquest motiu, i aprofitant la segona edició del Congrés “El transport públic és cosa de dones?”, us convidem a venir el proper 11 de març al Pati Manning per a compartir i debatre la vostra visió per superar les desigualtats en el transport que patim les dones i altres col·lectius. Perquè tots i totes ens desplacem, perquè totes i tots podem millorar la manera en què ens desplacem.A baix de tot d’aquesta pàgina podràs trobar el formulari d’inscripció per a confirmar la teva assistència.Programa de l’acte09:00 – 09:30 Acreditació09:30 – 10:00 Parlaments i benvinguda.10:00 – 10:30 Ponència inaugural10:30 – 11:30 EIX 1: Mobilitat i situacions de pobresa11:30 – 12:00 Pausa – Networking12:00 – 13:00 EIX 2: Mobilitat, accessibilitat i autonomia13:00 – 14:00 EIX 3: Mobilitat i violències contra les dones14:00 – 15:30 Temps per dinar i/o altres15:30 – 16:30 EIX 4: Mobilitat i persones migrades16:30 – 17:00 Conclusions participades INSCRIPCIONS  nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299787108 REUNIÓ AMB AJ. SANT SADURNÍ D'ANOIA 2020-02-18 13:00:00 2020-02-18 14:00:00 Meses de Concertació 2015-2019 1 Díaz Romero, Pilar; Espinosa de Castro, Marina diaz_romero_pilar; espinosa_de_castro_marina <p>Il.lma. Sra. Pilar Díaz Romero Diputada adjunta a l'Àrea de Presidència i delegada per a les Relacions Internacionals</p> <p>Il.lm. Sr. Josep Maria Ribas Alcalde de l'Ajuntament de Sant Sadurni d'Anoia</p> <p>Sr. Xavier Rodriguez regidor d'Habitatge, Urbanisme i Obres de l'Ajuntament de Sant Sadurni d'Anoia.</p> <p>Sra. Marina Espinosa Coordinadora d'Estrategia Corporativa i Concertació Local</p> nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299164434 Reunió Mancomunitat La Plana 2020-02-13 18:00:00 2020-02-13 19:45:00 Presentació del Programa de govern de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona i dels recursos que ofereixen als municipis 1 Alt Penedès; Anoia; Garraf; Forcadell Esteller, Francesc Xavier; Reunió; Arimany Manso, Josep; Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial alt_penedes; anoia; garraf; forcadell_esteller_francesc_xavier; reunio; arimany_manso_josep; innovacio_governs_locals_i_cohesio_territorial <p style='margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -3.75pt;'><span style='font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;'><font color='#000000' face='Calibri'>Dr. Josep Arimany i Manso, Diputat president de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial</font> nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba298866299 Reunió territorial del Grup JuntsXCat a les comarques de l'Alt Penedès, Anoia i Garraf 2020-01-20 19:30:00 2020-01-20 21:00:00 Presentació de les Àrees i del Catàleg de Serveis 2020, de la Diputació de Barcelona 1 Alt Penedès; Anoia; Garraf; Forcadell Esteller, Francesc Xavier; Reunió; Pons i Vendrell, Pere; Fortuny Camarena, Carmela; Arimany Manso, Josep; Presidència; Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial; Infraestructures i Espais Naturals alt_penedes; anoia; garraf; forcadell_esteller_francesc_xavier; reunio; pons_i_vendrell_pere; fortuny_camarena_carmela; arimany_manso_josep; presidencia; innovacio_governs_locals_i_cohesio_territorial; infraestructures_i_espais_naturals nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299827109 Fonts i mètodes d'anàlisi socioeconòmica del desenvolupament econòmic local 2020-06-02 09:30:00 2020-07-06 14:30:00 L'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació organitza el curs 'Fonts i mètodes d'anàlisi socioeconòmica del desenvolupament econòmic local' amb l'objectiu que les persones participants adquireixin coneixements i habilitats per posar en marxa processos de planificació estratègica per al desenvolupament econòmic local. https://www.diba.cat/web/economieslocals/-/fonts-i-metodes-d-analisi-socioeconomica-del-desenvolupament-economic-loc-1 934 022 519 o.estrategiesde@diba.cat 41.3884350,2.1497450 1 Economia i treball; Ajuntaments; Exposició virtual; Exposició presencial (dades bàsiques sense itinerància); Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç economia_i_treball; ajuntaments; exposicio_virtual; exposicio_presencial_dades_basiques_sense_itinerancia; area_de_desenvolupament_economic_turisme_i_comerc Personal tècnic d'ens locals que realitzin funcions relacionades amb l'anàlisi i la interpretació de les dades socioeconòmiques. 25 http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10995 Objectius:Objectiu general:Adquirir i comprendre els coneixements bàsics per a l'anàlisi de la realitat socioeconòmica i conèixer i aplicar alguns dels mètodes i tècniques de tractament de les dades del desenvolupament econòmic.Objectius específics:Conèixer per a cada objectiu d'anàlisi: comportament econòmic, estructura productiva, mercat de treball, qualificacions..., quines fonts d'informació existeixen, quins conceptes permeten mesurar i mitjançant quins indicadors.Conèixer les principals tècniques d'anàlisi en cada àmbit temàtic.Saber aplicar les tècniques al territori de referència de cada persona participant al curs.Saber interpretar els resultats obtinguts. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299694431 Expo Transitar Sabadell 2020-02-17 13:00:00 2020-02-17 14:00:00 Expo Transitar Sabadell https://www.diba.cat/web/agenda/-/expo-transitar-sabadell 1 Activitats organitzades per la Diputació de Barcelona; Exposicions; Personal directiu professional; Inauguració i/o cloenda; Vega López, Alfredo; Educació, Esports i Joventut; Àrea d'Educació, Esports i Joventut activitats_organitzades_per_la_diputacio_de_barcelona; exposicions; personal_directiu_professional; inauguracio_io_cloenda; vega_lopez_alfredo; educacio_esports_i_joventut; area_deducacio_esports_i_joventut <p>Alfredo Vega, diputat president àrea d'educació, esports i joventut</p> <p>Jordi Plana, gerent de serveis d'educació</p> Expo Transitar Sabadell. Pl. de la Sardana 7 Sabadell nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299411151 Sessions d'acollida per al personal tècnic de nova incorporació 2020-11-11 09:30:00 2020-11-25 14:30:00 La Gerència de serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona organitza aquest curs per dotar d'eines al personal directiu i responsables tècnics dels Centres Locals de Serveis a les Empreses perquè puguin ampliar les seves competències professionals per millorar la relació amb el teixit empresarial. https://www.diba.cat/web/economieslocals/-/sessions-d-acollida-per-al-personal-tecnic-de-nova-incorporacio 934 022 222 ext. 61306 stp.formacio@diba.cat 41.3831080,2.1242820 1 Economia i treball; Ajuntaments; Exposició presencial (dades bàsiques sense itinerància); Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç economia_i_treball; ajuntaments; exposicio_presencial_dades_basiques_sense_itinerancia; area_de_desenvolupament_economic_turisme_i_comerc Personal tècnic júnior amb un any o menys d'antiguitat de Centres Locals de Serveis a les Empreses Bàsics o Avançats. 20 http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10848 L'objectiu del curs és:Conèixer les polítiques de suport al teixit productiu en el marc de les polítiques de desenvolupament local.Conèixer el catàleg de serveis dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), així com el perfil, necessitats i expectatives dels seus usuaris.Conèixer les característiques bàsiques dels CLSE de la província de Barcelona, així com les funcions del seu personal tècnic i les competències necessàries per a desenvolupar-les de manera efectiva.Conèixer l'oferta de serveis i recursos que la Diputació posa a disposició dels CLSE, les seves característiques, requisits i canals per sol·licitar-los.Continguts:Introducció al desenvolupament econòmic local.Les polítiques locals de suport al teixit productiu.Els Centres Locals de Serveis a les Empreses.El personal dels Centres Locals de Serveis a les Empreses.Els recursos tècnics i materials que la Diputació de Barcelona ofereix als CLSE.Els recursos econòmics que la Diputació de Barcelona ofereix als CLSE nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba299385782 La gestió dels ajuts econòmics del Servei de Teixit Productiu: Fase de Justificació 2020-06-08 10:00:00 2020-06-08 14:00:00 La Gerència de serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona organitza aquest curs per dotar d'eines al personal directiu i responsables tècnics dels Centres Locals de Serveis a les Empreses perquè puguin ampliar les seves competències professionals per millorar la relació amb el teixit empresarial. https://www.diba.cat/web/economieslocals/-/la-gestio-dels-ajuts-economics-del-servei-de-teixit-productiu-fase-de-justificacio 934 022 222 ext. 61306 stp.formacio@diba.cat 41.3831080,2.1242820 1 Economia i treball; Ajuntaments; Exposició presencial (dades bàsiques sense itinerància); Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç economia_i_treball; ajuntaments; exposicio_presencial_dades_basiques_sense_itinerancia; area_de_desenvolupament_economic_turisme_i_comerc Personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses. 15 http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10907 L'objectiu del curs és adquirir coneixements per a l'elaboració de la justificació dels ajuts econòmics del Servei de Teixit Productiu.Contingunts:Tipologies.Fases. Centrat en la fase de justificació.Modalitats d'execució.Condicions.Imports.Elegibilitat de les despeses.Documentació i formularis nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba298886656 Controles? Granollers 2020-02-27 00:00:00 2020-03-31 23:59:59 .. https://www.diba.cat/web/spott/-/controles-granollers 1 L'exposició Controles? proporciona informació sobre drogues i ús problemàtic de pantalles i treballa els factors de protecció per prevenir-ne el consum. Està adreçada a tres col·lectius: adolescents d'entre 12 i 15 anys, joves a partir dels 16 anys, i pares i mares, professionals i adults de prevenció de les drogodependencies.  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-02-26 13:52
agendadiba298754074 X edición del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos 2020-03-04 15:00:00 2020-03-04 20:00:00 Assistència al X edición del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos 1 Forcadell Esteller, Francesc Xavier; Arimany Manso, Josep; Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial; Jornada; Lliurament de premis forcadell_esteller_francesc_xavier; arimany_manso_josep; innovacio_governs_locals_i_cohesio_territorial; jornada; lliurament_de_premis <p><span style='font-size: 12pt;'><span style='font-family: calibri;'>-Sr. Josep Arimany-diputat de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba147825417 Visita Unitat Mòbil de consum a Navarcles 2020-02-21 10:30:00 2020-02-21 13:00:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/navarcles+%283%29.jpg/7464b8a7-053a-4c11-bf2c-48a556a29d69?t=1493987429300 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-navarcl-3 938310011 Davant l'Ajuntament. Davant l'Ajuntament. 41.7517420,1.9037180 1 Navarcles; Visites amb les Unitats Mòbils; Bages navarcles; visites_amb_les_unitats_mobils; bages Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba118466321 Visita Unitat Mòbil de consum a Sant Vicenç de Torelló 2020-02-21 12:00:00 2020-02-21 13:00:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/Sant+Vicen%C3%A7+de+Torello.jpg/c7c44111-8750-41f8-82fc-fbe96bfb621c?t=1510052394138 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-sant-vicenc-de-torello 938590003 c/ Nou. c/ Nou. 42.0636620,2.2740630 1 Sant Vicenç de Torelló; Visites amb les Unitats Mòbils; Osona sant_vicenc_de_torello; visites_amb_les_unitats_mobils; osona Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les  persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba118466242 Visita Unitat Mòbil de consum a Cardona 2020-02-20 12:00:00 2020-02-20 13:00:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/Cardona.jpg/43448ad3-523f-41e5-9ad8-cf0dcf68eb3e?t=1494321338341 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-cardona 938691000 Davant l'Esglesia (Plaça del Ajuntament). Davant l'Esglesia (Plaça del Ajuntament). 41.9136300,1.6809050 1 Cardona; Visites amb les Unitats Mòbils; Bages cardona; visites_amb_les_unitats_mobils; bages Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les  persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba156899138 Visita de la Unitat Mòbil de Consum a Vilassar de Dalt 2020-02-19 10:30:00 2020-02-19 13:00:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/vilassardedalt.jpg/78f6a284-9945-4a15-8369-97e88d5ac2d0?t=1494843296667 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-de-la-unitat-mobil-de-consum-a-vilassar-de-da-1 937539800 Carrer Ignasi Iglesias, al costat de la deixalleria mòbil. Carrer Ignasi Iglesias, al costat de la deixalleria mòbil. 41.5179210,2.3604560 1 Vilassar de Dalt; Visites amb les Unitats Mòbils; Maresme vilassar_de_dalt; visites_amb_les_unitats_mobils; maresme Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba129621165 Visita Unitat Mòbil de consum a La Torre de Claramunt 2020-02-19 10:30:00 2020-02-19 11:30:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/La+Torre+de+Claramunt.jpg/664867da-f7b8-4d32-95df-4bdc5eff8aa1?t=1501221627886 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-la-torre-de-claramu-1 938010329 Davant del Consultori Mèdic. Davant del Consultori Mèdic. 41.5335500,1.6593390 1 Comerç i consum; Ciutadania; La Torre de Claramunt; Visites amb les Unitats Mòbils; Anoia comerc_i_consum; ciutadania; la_torre_de_claramunt; visites_amb_les_unitats_mobils; anoia Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les  persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba149123889 Visita de la Unitat Mòbil de Consum a Vilanova del Camí 2020-03-13 10:30:00 2020-03-13 13:00:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/Vilanova+del+Cam%C3%AD.jpg/578b1cbc-0969-4d66-a9c4-a89c36c3cb33?t=1501221632505 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-vilanova-del-ca-6 938054422 Davant el Mercat. Davant el Mercat. 41.5714490,1.6392220 1 Vilanova del Camí; Visites amb les Unitats Mòbils; Anoia vilanova_del_cami; visites_amb_les_unitats_mobils; anoia Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba118466378 Visita Unitat Mòbil de consum a Sant Vicenç de Castellet 2020-02-14 10:30:00 2020-02-14 13:00:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/sant+vicen%C3%A7+de+castellet+%289%29.jpg/21175ba0-ef17-436a-9960-80dbaeec719d?t=1494321345882 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-sant-vicenc-de-castellet 936930611 Carrer de Creixell entre l'Avda. Secretari Canal i el Carrer Creixell.  Carrer de Creixell entre l'Avda. Secretari Canal i el Carrer Creixell.  41.6663400,1.8624920 1 Sant Vicenç de Castellet; Visites amb les Unitats Mòbils; Bages sant_vicenc_de_castellet; visites_amb_les_unitats_mobils; bages Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les  persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba129591339 Visita Unitat Mòbil de consum a Sant Antoni de Vilamajor 2020-02-13 12:00:00 2020-02-13 13:00:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/Sant+Antoni+de+Vilamajor+%281%29.jpg/15f4d915-7d15-4d37-ad47-78ed646c7e98?t=1495444198378 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-sant-antoni-de-vilamaj-1 938452400 Plaça Ajuntament. Plaça Ajuntament. 41.6735670,2.4004600 1 Comerç i consum; Ciutadania; Sant Antoni de Vilamajor; Visites amb les Unitats Mòbils; Vallès Oriental comerc_i_consum; ciutadania; sant_antoni_de_vilamajor; visites_amb_les_unitats_mobils; valles_oriental Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les  persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba118251398 Visita Unitat Mòbil de consum a Tiana 2020-03-10 10:30:00 2020-03-10 13:00:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/Tiana.jpg/7d1bf1f4-038f-4a7d-aa0c-84e83e91c978?t=1494235363552 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-tiana 933955011 Carrer Marquès de Monistrol (entre el carrer Sant Francesc i Plaça de la Vila). Carrer Marquès de Monistrol (entre el carrer Sant Francesc i Plaça de la Vila). 41.4815390,2.2688310 1 Tiana; Visites amb les Unitats Mòbils; Maresme tiana; visites_amb_les_unitats_mobils; maresme Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les  persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba298605945 Reunió a l'Ajuntament de Torrelles de Foix 2020-02-11 20:15:00 2020-02-11 21:00:00 1 Alt Penedès; Forcadell Esteller, Francesc Xavier; Reunió; Arimany Manso, Josep; Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial alt_penedes; forcadell_esteller_francesc_xavier; reunio; arimany_manso_josep; innovacio_governs_locals_i_cohesio_territorial <p style='line-height: normal;'><span style='font-size: 12pt;'><span style='font-family: calibri;'>-Sr. Sergi Vallès Domingo- Alcalde de Torrelles de Foix nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-03-04 10:22
agendadiba295949139 Reunió amb l'Associació Entresol 2020-02-10 09:30:00 2020-02-10 10:00:00 1 Personal directiu professional; Reunió; Cohesió Social, Ciutadania i Benestar; Llorens Carbonell, Teresa personal_directiu_professional; reunio; cohesio_social_ciutadania_i_benestar; llorens_carbonell_teresa A les 09:30 <p style='text-align: justify; line-height: 115%;'><span style='color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;'><font size='3'>Teresa Llorens- Coordinadora de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar</font> nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba146215650 Visita Unitat Mòbil de consum a Gurb 2020-02-14 12:00:00 2020-02-14 13:00:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/Gurb.jpg/2b759977-67fe-4eff-a958-9c7a63e23cf0?t=1507117563855 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-gu-1 938860166 C/ Mossen Jacint Verdaguer amb plaça de l'Amistat. C/ Mossen Jacint Verdaguer amb plaça de l'Amistat. 41.9460380,2.2396220 1 Comerç i consum; Ciutadania; Gurb; Visites amb les Unitats Mòbils; Osona comerc_i_consum; ciutadania; gurb; visites_amb_les_unitats_mobils; osona Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les  persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba296660210 Reunió Regidors comarca Berguedà 2020-02-04 18:00:00 2020-02-04 20:00:00 Reunió amb regidors d'educació de la comarca del Berguedà 1 Educació; Ajuntaments; Activitats organitzades per la Diputació de Barcelona; Personal directiu professional; Reunió; Vega López, Alfredo; Educació, Esports i Joventut; Àrea d'Educació, Esports i Joventut; Grup d'interès; Sambola Ferré, Teresa educacio; ajuntaments; activitats_organitzades_per_la_diputacio_de_barcelona; personal_directiu_professional; reunio; vega_lopez_alfredo; educacio_esports_i_joventut; area_deducacio_esports_i_joventut; grup_dinteres; sambola_ferre_teresa <p>Alfredo Vega, diputat president Àrea d'Educació, esports i joventut</p> <p>Teresa Sambola, coordinadora de l'Àrea</p> <p>Jordi Plana, gerent de serveis d'educació</p> nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba124768153 Visita Unitat Mòbil de consum a Centelles 2020-03-11 10:30:00 2020-03-11 13:30:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/Centelles.jpg/996d3285-fb90-424a-b673-32278c91fbc9?t=1495455772809 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-centell-1 938810375 Plaça Major (dels Músics). Plaça Major (dels Músics). 41.7974950,2.2190230 1 Centelles; Visites amb les Unitats Mòbils; Osona centelles; visites_amb_les_unitats_mobils; osona Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba123671150 Visita Unitat Mòbil de consum a Sant Hipòlit de Voltregà 2020-02-20 10:30:00 2020-02-20 11:30:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/Sant+Hip%C3%B2lit+de+Voltreg%C3%A0.jpg/d45c2d0e-9c0c-41ea-a585-3c92726d4f11?t=1496906235789 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-sant-hipolit-de-voltrega 938502626 Plaça on s'instal·la el mercadillo, darrera el Pavellò d'Hoquei. Plaça on s'instal·la el mercadillo, darrera el Pavellò d'Hoquei. 42.0145160,2.2382720 1 Comerç i consum; Ciutadania; Sant Hipòlit de Voltregà; Visites amb les Unitats Mòbils; Osona comerc_i_consum; ciutadania; sant_hipolit_de_voltrega; visites_amb_les_unitats_mobils; osona Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les  persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba123655166 Visita Unitat Mòbil de consum a Vallromanes 2020-02-18 10:30:00 2020-02-18 11:30:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/Vallromanes.jpg/f22b5f53-30e1-4ee3-aaa2-9a3e10169b5d?t=1501757636632 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-vallromanes 935729159 Plaça de l'Església. Plaça de l'Església. 41.5316880,2.2981610 1 Comerç i consum; Ciutadania; Vallromanes; Visites amb les Unitats Mòbils; Vallès Oriental comerc_i_consum; ciutadania; vallromanes; visites_amb_les_unitats_mobils; valles_oriental Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les  persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba143771101 Visita Unitat Mòbil de consum a El Pont de Vilomara i Rocafort 2020-02-17 10:30:00 2020-02-17 13:00:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/el+pont+de+vilomara+%284%29.jpg/a98a273c-a904-4fdf-b569-bf73a02bae3c?t=1497512673685 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-el-pont-de-vilomara-i-rocafo-1 938318811 41.7028980,1.8729920 1 Comerç i consum; Ciutadania; El Pont de Vilomara i Rocafort; Visites amb les Unitats Mòbils; Bages comerc_i_consum; ciutadania; el_pont_de_vilomara_i_rocafort; visites_amb_les_unitats_mobils; bages Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les  persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba129591253 Visita Unitat Mòbil de consum a Sant Pere de Vilamajor 2020-02-13 10:30:00 2020-02-13 11:30:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/sant+pere+de+vilamajor.jpg/5af38498-f2d3-48ea-ba23-00e16b6d0f97?t=1494321406918 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-sant-pere-de-vilamaj-1 938450008 Plaça Ajuntament (darrera edifici Ajuntament. Esplanada de sorra) Plaça Ajuntament (darrera edifici Ajuntament. Esplanada de sorra) 41.6846600,2.3907360 1 Comerç i consum; Ciutadania; Sant Pere de Vilamajor; Visites amb les Unitats Mòbils; Vallès Oriental comerc_i_consum; ciutadania; sant_pere_de_vilamajor; visites_amb_les_unitats_mobils; valles_oriental Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les  persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba121041101 Visita Unitat Mòbil de consum a Sant Fruitós de Bages 2020-03-10 10:30:00 2020-03-10 13:00:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/sant+fruit%C3%B3s+de+bages+%282%29.jpg/b2d094ac-b709-495c-bce7-3b5fa59cbbcb?t=1495548974126 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-sant-fruitos-de-bages 938789700 Ctra. de Vic, 99. Ctra. de Vic, 99. 41.7517900,1.8775240 1 Comerç i consum; Ciutadania; Sant Fruitós de Bages; Visites amb les Unitats Mòbils; Bages comerc_i_consum; ciutadania; sant_fruitos_de_bages; visites_amb_les_unitats_mobils; bages Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les  persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba142929954 Visita Unitat Mòbil de consum a Olost 2020-02-07 12:00:00 2020-02-07 13:00:00 https://www.diba.cat/documents/167269/117793105/Olost+%283%29.jpg/8fd4d723-6e29-42b2-b8c6-36b5bd813e2d?t=1508251001585 https://www.diba.cat/web/consum/-/visita-unitat-mobil-de-consum-a-olo-1 938880211 Davant l'Esglèsia. Davant l'Esglèsia. 41.9860050,2.0958890 1 Comerç i consum; Ciutadania; Olost; Visites amb les Unitats Mòbils; Osona comerc_i_consum; ciutadania; olost; visites_amb_les_unitats_mobils; osona Gratuïta A les UMIC trobareu personal tècnic que donarà resposta a les vostres consultes i reclamacions en matèria de consum. La resta de dies, en els quals la UMIC no visita el vostre municipi, les  persones consumidores es poden dirigir al seu Ajuntament on es tramitarà telemàticament la seva consulta o reclamació perquè sigui atesa pel personal especialitzat de la Diputació de Barcelona. nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba296473745 OrientaCerdanyola 2020-02-18 00:00:00 2020-02-19 23:59:59 La Fira Orienta i les activitats que comporta el programa Orienta Cerdanyola s'han pensat i articulat en diferents fases perquè el jovent i les seves famílies comptin amb l'acompanyament necessari a l'hora de triar què fer després de l'ESO. https://www.diba.cat/documents/113226/36764904/fjo.png/c836a930-1684-4db3-bdb1-f4bcd4ee7720?t=1424270528571 https://www.diba.cat/web/educacio/-/orientacerdanyola 41.4915520,2.1402300 https://www.cerdanyola.cat/ 1 Educació; Cerdanyola del Vallès; Activitats d’altres amb suport de la Diputació de Barcelona; Esdeveniments educacio; cerdanyola_del_valles; activitats_daltres_amb_suport_de_la_diputacio_de_barcelona; esdeveniments En el marc d'aquest esdeveniment, s'han programat aquestes activitats:Punts d'orientació personalitzada (POP)Com ens preparem per les professions del futurNo et quedis enrera, el treball del futur ja està aquí nominatim/OK Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
agendadiba297727880 Subvencions entitats 2020 2020-02-17 00:00:00 2020-03-12 23:59:59 Des del 17 de febrer de 2020 al 12 de març de 2020 (ambós inclosos) estarà oberta la convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar Social, Igualtat i Ciutadania, Respir i Serveis complementaris a la tutela. https://www.diba.cat/documents/14465/296645193/Subvencions+entitats2020_192X64.jpg/6dec7cfe-8425-4f6e-9a80-0f3f4e012ae2?t=1580892376591 https://www.diba.cat/web/benestar/-/subvencions-entitats-20-4 1 Benestar i ciutadania; Diputació benestar_i_ciutadania; diputacio Es destinen a la convocatòria 2.075.000 €, dels quals 1.300.000 € correspon a projectes relacionats amb l'àmbit de Benestar Social, 425.000 € a Igualtat i Ciutadania, i 350.000 € a Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental i Serveis de tutela.La convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.Accedeix a tota la informació i model de documents a la web de Benestar.Les subvencions volen fomentar projectes o activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat afavorir les actuacions d’inclusió, de cohesió i de promoció social, la promoció de la igualtat de drets i deures entre totes les persones, així com el suport a les activitats de Respir que portin a terme les entitats socials dins de l’àmbit territorial de la demarcació de Barcelona i aquells projectes que tinguin com a finalitat iniciar o potenciar l’àmbit social dels serveis tutelars, que promoguin la millora de la qualitat de vida de les persones tutelades i la defensa dels seus drets. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2020-05-31 12:07
Estadístiques 2020
Agenda corporativa

Mitjana 2020: 15,95 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5