ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport25131-31492 1 58 Directa: servei d'esports 1848 52x29 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports25131 08181 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-26 04:20
esport31501-31523 1 7410 Directa: privada 2369 Camps de tir Camp de tir i cacera esports31501 08181 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-26 04:20
esport25376-31524 1 58 Directa: servei d'esports 5820 92x57 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Futbol esports25376 08181 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-26 04:20
esport31500-31520 1 62 Indirecta: concessió 6552 100x63 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp Doble Poliesportiu esports31500 08181 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-26 04:20
esport25131-31491 1 58 Directa: servei d'esports 5400 85x57 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Futbol Poliesportiu esports25131 08181 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-26 04:20
esport31489-34580 1 58 Directa: servei d'esports 592.5 25x12,5/5x5 35 Piscines cobertes (1600 m2) Vas esportiu i vas de xipolleig esports31489 08181 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-26 04:20
esport31489-34582 1 58 Directa: servei d'esports 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala petita esports31489 08181 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-26 04:20
esport31489-34581 1 58 Directa: servei d'esports 63 5x3 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Vas petit aire lliure esports31489 08181 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-26 04:20
esport31489-34583 1 58 Directa: servei d'esports 182 26x7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Musculació i Tonificació esports31489 08181 41 6 Instal·lacions esportives 2023-03-26 04:20

Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 221,51 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml