Nom ens
Codi ens
Municipi
Nom expedient
Codi expedient
Any expedient
Identificador
Descripció sol·licitud
Temàtica sol·licitud
Data de registre
Número registre
Tipus solicitant
Idioma
Canal entrada
Sentit de la resolució
Data de notificació
Dies de resposta
Número de la resolució
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP
Conjunt de dades
Últim canvi
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2023_1043_SOL·LICITUD INFORMACIO / DOCUMENTACIO ESCOLES REPUBLICANES SEGONA REPUBLICA 1043 2023 1408999 Que estic fent una recerca sobre les escoles republicanes inacabades o aquelles que no es varen poder inaugurar a Catalunya i per tant, també al vostre municipi. Altra informació 2023-10-31 00:00:00 3002 Persona Física Català Electrònic Estimada 2023-11-07 00:00:00 5 1132 TJK7P-6LTCT-3WTVL Estimada Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2021_570_2021_570_2021_570_SOL·LICITUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER INVESTIGACIO FAMILIAR 570 2021 674676 SOL·LICITTUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER RECERCA AVANTPASSATS Altra informació 2021-06-15 00:00:00 1751 Persona Física Català Electrònic Estimada 2021-08-18 00:00:00 46 S-2021-769 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2021_572_2021_572_2021_572_SOL·LICITUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER INVESTIGACIO AVANTPASSATS 572 2021 674678 SOL·LICITUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER INVESTIGACIO AVANTPASSATS Altra informació 2021-06-16 00:00:00 1762 Persona Física Català Ordinari Estimada 2021-08-18 00:00:00 45 S-2021-1770 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2023_635_SOL·LICITUD ACCES A LA DOCUMENTACIO DE CERTIFICAT FINAL OBRA AV. LES FOLRS L ARBOÇAR 635 2023 1264916 Consulta Certificat Final obra Altra informació 2023-06-07 00:00:00 1620 Persona Física Català Electrònic Estimada 2023-06-16 00:00:00 7 S-732 075LX-1APEO-3OBJ4 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2023_593_SOL·LICITUD COPIA LLICENCIA OBRES EXP. 30/15 593 2023 1244258 SOL·LICITUD LLICENCIA OBRES EXPEDIENT 30/15 Altra informació 2023-05-25 00:00:00 1474 Persona Física Català Ordinari Estimada 2023-06-16 00:00:00 16 S-730 6LBIM-FKU4Z-5ZYRM Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2022_525_2022_525_SOL·LICITUD PLANELLS HABITATGE PASSEIG DE LA GRAVA, 41 525 2022 890032 eTRAM - Sol·licitud d`accés a la informació pública, CÒPIA PLANELL DE L'HABITATGE QUE HAN COMPRAT Altra informació 2022-05-17 00:00:00 1451 Persona Física Català Electrònic Estimada 2022-06-01 00:00:00 11 S-2022-594 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2019_155_2019_155_2019_155_PETICIÓ DUPLICAT PLANELLS HABITATGE C. CARME 13 155 2019 357603 eTRAM - Instància genèricaSOL·LICITUD DE LA CÒPIA DELS PLANELLS DEL HABITATGE QUEHAN COMPRAT Altra informació 2019-02-26 00:00:00 654 Persona Física Català Electrònic Estimada 2021-03-02 00:00:00 516 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2021_791_2021_791_2021_791_SOL·LICITUD VISUALITZACIO ACTES DE PLE MUNICIPAL DELS ANYS 1910 AL 1920 PER TROBAR INFORMACIO DE LA PARRA 791 2021 705116 SOL·LICITUD ACCÉS INFORMACIÓ ARXIU MUNICIPAL Altra informació 2021-09-22 00:00:00 2678 Persona Física Català Ordinari Estimada 2021-09-27 00:00:00 3 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2021_507_2021_507_CONSULTA DEL ARXIU MUNICIPAL PER TROBAR DOCUMENTACIO DE LA SOCIETAT LA PARRA 507 2021 662733 SOL·LICITUD ACCES ARXIU MUNICIPAL PER VEURE INFORMACIO DE LA SOCIETAT CULTURAL LA PARRA Altra informació 2021-05-25 00:00:00 1503 Persona Física Català Ordinari Estimada 2021-05-27 00:00:00 2 S-2021-563 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2019_313_2019_313_SOL·LICITUD COPIA EXPEDIENT CONTENIDORS PENEDES 313 2019 377128 eTRAM - Instància genèrica SOL·LICITUD CÒPIA EXPEDIENT LLICENCIA AMBIENTAL ACTIVITAT MUNICIPAL CONTENIDORS PENEDES Altra informació 2020-01-22 00:00:00 190 Persona Jurídica Català Electrònic Estimada 2021-02-26 00:00:00 288 S-2021-251 DEMANEN CÒPIA DE L'EXPEDIENT, SE ELS HI DIU QUE PODEN VENIR A VEURE L'EXPEDIENT QUE SE ELS HI POSA A DISPOSICIÓ I QUE SI ES VOL CÒPIA FÍSICA CAL PAGAR UNA TAXA, FAN RECURS PER NO PAGAR TAXA I AL HAVER-HI CONTENCIOS JA NO ES DONA RESPOSTA AL RECURS Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2020_812_2020_812_SOL·LICITUD INFORMACIO PADRO ANTIC AVANTPASSATS 812 2020 566157 SOL·LICITUD REVISAR PADRONS ANTICS PER RECERCA AVANTPASSATS Altra informació 2020-11-23 00:00:00 3034 Persona Física Català Electrònic Estimada 2020-12-01 00:00:00 6 S-2020-920 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2019_611_2019_611_SOL·LICITUD CONSULTA EXP. OBRES 74-1975 611 2019 426263 SOL·LICITEN CONSULTAR EXPEDIENT D'OBRES Altra informació 2019-12-04 00:00:00 3308 Persona Física Català Ordinari Estimada 2020-01-21 00:00:00 31 S-2020-32 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 0801370005 08013 2018_10282_2018_10282_CONSULTA SERVEI DEL SUBMINITRAMENT AIGUA POTABLE 10282 2018 362490 COMUNICACIÓ RESPOSTA INSTÀNCIA E-2018-1834 PER LA SOL·LICITUD SERVEI SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE Gestió dels serveis públics 2018-12-27 00:00:00 1834 Persona Física Català Electrònic Estimada 2019-06-10 00:00:00 113 S-2019-400 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2023_387_2023_387_SOL·LICITUD D'ACCES A ACTES MUNICIPALS ENTRE 1930 I 1950 387 2023 1087131 PETICIÓ D`ACCÉS A L`ARXIU PER A CONSULTA Acció de govern i normativa 2023-02-07 00:00:00 612 Persona Física Català Electrònic Estimada 2023-02-22 00:00:00 11 110 HFJ4N-EKGJB-7L90U Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2024_204_SOL·LICITUD ACCES FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL DE VIGILANT 204 2024 1444712 SOL-LICITUD FITXA DESCRIPTIVA DE LLOC DE TREBALL VIGILANT LOCAL - JLRP Altra informació 2024-01-08 00:00:00 78 Persona Jurídica Català Electrònic Estimada 2024-01-22 00:00:00 10 2024/35 GG54B-9OS80-IICIJ Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2024_508_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO COPIA INFORME AUTORITZACIO ROMPUDA FORESTAL FINCA EL LLEDO 508 2024 1474560 SOL·LICITUD D`AUTORITZACIÓ DE ROMPUDA FORESTAL A LA FINCA EL LLEDÓ Altra informació 2024-02-15 00:00:00 687 Persona Física Català Electrònic 2024-03-15 00:00:00 21 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2023_808_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS AL PERSONAL EX.2022 808 2023 1178077 SOL·LICITUD D`ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS A PERSONAL MUNICIPAL Informació institucional i organitzativa 2023-03-27 00:00:00 1396 Persona Física Català Electrònic Estimada 2023-04-03 00:00:00 5 2023/235 XF8IE-QCFB8-60D19 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2024_727_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA DADES SOBRE EL SERVEI DE SAD 727 2024 1483324 SOL·LICITUD ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA Altra informació 2024-03-05 00:00:00 959 Persona Física Català Electrònic 2024-03-15 00:00:00 8 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_321_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO REGISTRE ENTRADA 321 2022 821118 SOL·LICITUD LLISTAT DE REGISTRE D`ENTRADA DE L`AJUNTAMENT Acció de govern i normativa 2022-02-14 00:00:00 530 Persona Física Català Electrònic Estimada 2022-02-24 00:00:00 8 2022/77 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_320_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO ESTUDI HABITATGES BUITS 320 2022 821080 ACCEDIR A UN ESTUDI REALITZAT SOBRE HABITATGES BUITS Altra informació 2022-01-20 00:00:00 222 Persona Física Català Electrònic Estimada 2022-02-24 00:00:00 25 2022/80 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_2344_SOL·LICITUD ACCES VALORACIO SUBVENCIO ENTITAT CULTURAL 2344 2022 1007358 SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS CULTURALS 2022 Contractes, convenis i subvencions 2022-11-28 00:00:00 4740 Persona Jurídica Català Electrònic Estimada 2022-12-01 00:00:00 4 2022/710 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_2498_2022_2498_PETICIO INFORMACIO COPIA DELS PLANOLS DE L'HABITATGE DEL CARRER SERRAT, 24 2498 2022 1029649 SOL·LICITUD PLÀNOLS CARRER SERRAT, 24 Altra informació 2023-01-02 00:00:00 12 Persona Física Català Electrònic Estimada 2023-01-17 00:00:00 11 2023_20 YS8PH-GV1ZN-8AE37 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_1949_RECLAMACIO DOCUMENTACIÓ EXISTENT A EXPEDIENT DEPENDENCIA IGD ***3001** 1949 2022 967423 PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ Altra informació 2022-10-04 00:00:00 3793 Persona Física Català Ordinari Estimada 2022-10-18 00:00:00 10 2022/585 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_1597_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS 1597 2022 941283 INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE LES SANCIONS A GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS Altra informació 2022-07-11 00:00:00 2705 Persona Jurídica Català Electrònic Estimada 2022-08-12 00:00:00 24 2022/455 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_1531_SOL·LICITUD CERTIFICAT AFORAMENT DEL LOCAL, COPIA LLICENCIA ACTIVITATS I AUTORITZACIO OBERTURA 1531 2022 936181 COPIA DE LLICENCIA D'ACTIVITAT, AUTORITZACIÓ OBERTURA D'ESTABLIMENT I AFORAMENT Acció de govern i normativa 2022-07-28 00:00:00 2935 Persona Física Català Ordinari Estimada 2022-08-05 00:00:00 6 2022/441 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_1388_SOL·LICITUD DE MODEL EXAMEN CONVOCATORIA BORSA TEI 1388 2022 920625 SOL·LICITUD MODEL EXAMEN PROVES LLAR INFANTS Altra informació 2022-06-28 00:00:00 2428 Persona Física Català Electrònic Estimada 2022-07-21 00:00:00 17 2022/420 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_948_SOL·LICITUD COPIA ULTIMA ANALITICA AIGUA DE LA XARXA PUBLICA 948 2022 891820 SOL·LICITUD ANALÍTICA AIGUA XARXA PÚBLICA Gestió dels serveis públics 2022-05-18 00:00:00 1926 Persona Jurídica Català Electrònic Estimada 2022-06-01 00:00:00 10 2022/310 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2022_762_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTRACTES MENORS 762 2022 875414 SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTRACTES MENORS 2021 Contractes, convenis i subvencions 2022-04-20 00:00:00 1460 Persona Física Català Electrònic Estimada 2022-04-28 00:00:00 6 2022/230 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2023_426_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA DEPARTAMENT AGRICULTURA 426 2023 1105077 SOL·LICITUD D`ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA Altra informació 2023-01-30 00:00:00 420 Persona Física Català Electrònic Estimada 2023-02-22 00:00:00 17 2023/111 MIUC1-9UWX7-IK6VF Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2023_382_2023_382_SOL·LICITUD DE COPIA DE PROVA SELECTIVA DE SELECCIO D'AUXILIAR ADMINISTRATIVA 382 2023 1084430 PETICIÓ DE CÒPIA DE LA PROVA TEÒRICO-PRÀCTICA DEL PROCÉS SELECTIU DE PLAÇA D`AUX. ADMINISTRATIU DEL 05/05/21 Altra informació 2023-02-07 00:00:00 611 Persona Física Català Electrònic Estimada 2023-02-15 00:00:00 6 2023/79 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2023_1198_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PER ELABORACIÓ D`ESTUDI ELECTORAL 1198 2023 1246496 SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ PER ELABORACIÓ D`ESTUDI ELECTORAL Informació institucional i organitzativa 2023-05-16 00:00:00 2270 Persona Jurídica Català Electrònic 2024-04-16 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2023_150_2023_150_SOL·LICITUD ACCES ARXIU HISTORIC DE PADRO I DE QUINTES 150 2023 1045557 SOL·LICITUD D`ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DELS ARXIUS MUNICIPALS Altra informació 2023-01-12 00:00:00 186 Persona Física Català Electrònic Estimada 2023-01-24 00:00:00 8 2023/31 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2023_2434_SOL·LICITUD D ACCES ALS EXPEDIENTS DE LES ACTES MUNICIPALS DE L ANY 1941 APROXIMADAMENT 2434 2023 1434328 SOL·LICITUD CONSULTA ARXIU LES ACTES DEL PLE DE 1941 Acció de govern i normativa 2023-12-19 00:00:00 5387 Persona Física Català Ordinari Estimada 2023-12-21 00:00:00 2 2023/904 5WPPQ-13RG7-W0KNC Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2024_206_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA DADES REGIDORS 206 2024 1444804 TRAMESA SAIP D`INFORMACIÓ DE TOTS ELS REGIDORS DE L`AJUNTAMENT Acció de govern i normativa 2023-12-15 00:00:00 5323 Persona Física Català Electrònic Accés Parcialment 2024-01-31 00:00:00 33 2024/59 S9PU9-BEHBT-UVAGT Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2024_230_SOL·LICITUD COPIA CITACIO COM A MEMBRE DE MESA ELECTORAL 230 2024 1457442 SOL·LICITUD CITACIÓ MEMBRE MESA ELECTORAL ÚLTIMES ELECCIONS Altra informació 2024-01-23 00:00:00 300 Persona Física Català Electrònic Estimada 2024-01-25 00:00:00 2 2024/50 5WPPQ-13RG7-W0KNC Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Balsareny 0801800000 08018 2023_2399_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA JUTGE DE PAU SUBSTITUT 2399 2023 1423546 ACCÉS EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DEL JUTGE/SSA DE PAU SUPLENT Informació institucional i organitzativa 2023-11-30 00:00:00 5040 Persona Física Català Electrònic Estimada 2023-12-21 00:00:00 16 2023_890 DAI2X-ENJHX-YS9T0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2024_195_CONSULTA DADES EXPEDIENT RBLA LLIBERTAT 19 195 2024 1461996 SOL.LICITA COPIA PLANOL CANONADES AIGUA DE CASA SEVA 2024-01-25 00:00:00 423 Català 2024-04-16 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2024_298_SOL ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA JBM 298 2024 1474029 SOL LICITA DADES REGIDORS AJUNTAMENT 2023-12-15 00:00:00 4243 Català 2024-04-16 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2023_1546_SOL CONSULTA EXPEDIENTS LLICENCIES OBRA MASET DE RATERA 1546 2023 1410803 SOL LICITA CONSULTA EXPEDIENT OBRES FINCA CADASTRAL 001629300CF87H0001QF 2023-10-23 00:00:00 3757 Català 2024-04-16 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2023_1036_ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA SUMEM PER CASTELLVÍ - INFORMACIÓ ECONOMICOFINANCERA 1036 2023 1290710 2024-04-16 00:00:00 0 Català 2024-04-16 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2021_910_2021_910_PETICIO ACCES INFORMACIO EXPEDIENTS SAC XIROI 910 2021 770337 SOL.LICITEN ACCES A DOCUMENTACIO MUNICIPAL Altra informació 2021-11-29 00:00:00 3393 Persona Jurídica Català Electrònic Desentiment i arxiu 2024-04-16 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2023_1258_SOL COPIA DE LLICENCIA ACTIVITAT PROPI TALLER MECANIC 1258 2023 1353495 SOL LICITA COPIA CERTIFICAT APERTURA SIMA PENEDES 2023-09-12 00:00:00 3260 Català 2024-04-16 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2020_10304_2020_10304_SOLICITUD ACCES A LA INFORMACIO EXPEDIENTS OBRES CAL BARBETA 10304 2020 561339 Sol·licita accès i còpia íntegra a expedients d'obres (expt. 20/2020 i 10047/2020) Altra informació 2020-10-16 00:00:00 2634 Persona Física Català Electrònic Estimada 2020-12-01 00:00:00 32 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2023_706_SOL ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPT_397_21 MODIF POUM MASIES 706 2023 1218647 SOL.LICITA COPIES DOCUMENTS URGENT 2023-04-27 00:00:00 1626 Català 2024-04-16 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2023_1666_SOL INFORMACIO ARQUITECTE MASIA MODERNISTA CAVES BOLET 1666 2023 1423082 SOL LICITA INFORMACIO FINCA MODERNISTA CAVES BOLET 2023-12-13 00:00:00 4213 Català 2024-04-16 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2023_787_ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS 787 2023 1234781 SOL.LICITA NOMBRE TOTAL EXPEDIENTS DISCIPLINARIS A PERSONAL MUNICIPAL 2023-05-04 00:00:00 1708 Català 2024-04-16 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2023_1606_SOL FOTOS ANTIGUES ARXIU HISTORIC CAL CASTANYO 1606 2023 1418363 SOL LICITA FOTOGRAFIES I / O DOCUMENTACIO CAL CASTANYO CARRER DE LES CASETES 14 DEL ARXIU HISTORIC 2023-11-27 00:00:00 4072 Català 2024-04-16 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2024_517_SOL DENUNCIA DE SEPRONA ACCES INF PUBLICA DJ 517 2024 1493256 SOL LA DENUNCIA DE SEPRONA 2024-04-08 00:00:00 1182 Català 2024-04-16 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2023_1092_SOL·LICITUT ACCES INFORMACIO EXPEDIENT 151_2022 GRUP SUMEM 1092 2023 1315606 SOL LICITA DOCUMENTACIO EXPEDIENT 151 2022 2023-07-17 00:00:00 2774 Català 2024-04-16 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Ajuntament de Castellví de la Marca 0806540003 08065 2023_1567_SOL INFORMACIO ESTUDI RECERCA CONSULTA ESCOLES REPUBLICANES 1567 2023 1413386 SOL LICITA INFORMACIO / DOCUMENTACIO SOBRE LES ESCOLES REPUBLICANES EN LA SEGONA REPUBLICA 2023-11-07 00:00:00 3924 Català 2024-04-16 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2024-04-16 00:27
Estadístiques 2024
infopublica

Mitjana 2024: 9,15 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/