ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport2045-11506 1 7410 Directa: privada 435 16x8/11x8 52 Piscines a l'aire lliure Piscina (2 vasos) esports2045 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2045-11516 1 7410 Directa: privada 231 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports2045 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2031-11530 2 7410 Directa: privada 648 23,77x10,97 42 Pistes de tennis Pista de Tennis p1 esports2031 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2043-11666 1 66 Directa: entitat esportiva 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'Activitat en platja esports2043 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2043-11667 1 66 Directa: entitat esportiva 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona Aqüàtica de Vela esports2043 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2015-11677 1 62 Indirecta: concessió 781.1 25x16,6/11x5,5 35 Piscines cobertes (1600 m2) Altres vasos + vas esportiu esports2015 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2018-11484 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1000 47x18 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports2018 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2018-11486 2 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports2018 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2018-11489 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 111.65 14,50x7,70 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports2018 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2021-11494 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 325 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites esports2021 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2045-11510 3 7410 Directa: privada 215.25 20,5x10,5 392 Pistes de pàdel Pista de Pàdel esports2045 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2024-11598 1 7410 Directa: privada 700 32x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports2024 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2007-11785 1 58 Directa: servei d'esports 1404 43,80x28 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple Poliesportiva Coberta esports2007 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2031-11533 1 7410 Directa: privada 648 23,77x10,97 42 Pistes de tennis Pista de Tennis p2 esports2031 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2031-11534 2 7410 Directa: privada 30 10x3 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports2031 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2031-11535 1 7410 Directa: privada 104 13x8 2368 Frontons i pistes amb frontó Frontó esports2031 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2023-11599 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1360 36x32 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports2023 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2023-11600 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 252 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports2023 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2023-11601 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 96.45 10,36x9,31 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala Expressió Corporal esports2023 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2008-11605 1 58 Directa: servei d'esports 5586 93x54 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol esports2008 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2008-11606 1 58 Directa: servei d'esports 105.46 17,01x6,2 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports2008 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2042-11717 2 27740 Xarxa supralocal 200 392 Pistes de pàdel Pista de Pàdel 4 parets esports2042 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2017-11463 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 140.18 15,68x8,94 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports2017 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2017-11464 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 700 32x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports2017 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2017-11466 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 198 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites esports2017 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2020-11472 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 183.55 14,13x11,80 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports2020 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2020-11473 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1452 41x31 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports2020 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2023-11602 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 93.16 14,18x6,57 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala Condicionament Físic esports2023 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2019-11637 1 27740 Xarxa supralocal 264.8 17,63x15,02 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports2019 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2019-11640 2 27740 Xarxa supralocal 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports2019 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2022-11650 1 27740 Xarxa supralocal 1320 41x28 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista triple poliesportiva esports2022 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2044-11656 1 7410 Directa: privada 510 26x13 52 Piscines a l'aire lliure Piscina esports2044 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2044-11657 1 7410 Directa: privada 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'Activitat en platja esports2044 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2044-11659 1 7410 Directa: privada 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona Aquàtica de Vela esports2044 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2042-11728 1 27740 Xarxa supralocal 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona Aquàtica de Vela esports2042 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2036-11751 1 7410 Directa: privada 54.47 7,64x7,13 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala esportiva I esports2036 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2036-11755 1 7410 Directa: privada 59.59 9,85x6,05 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala esportiva II esports2036 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2045-11500 1 7410 Directa: privada 2371 Camps de golf i pitch & putt Camp de Golf esports2045 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2045-11504 3 7410 Directa: privada 720 23,77x10,97 42 Pistes de tennis Pista de Tennis esports2045 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2031-11524 1 7410 Directa: privada 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports2031 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2031-11527 1 7410 Directa: privada 264 18x8 52 Piscines a l'aire lliure Piscina aire lliure esports2031 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2027-11546 4 7410 Directa: privada 648 23,77x10,97 42 Pistes de tennis Pista de Tennis esports2027 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2027-11547 1 7410 Directa: privada 424.99 26,83x15,84 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva esports2027 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2027-11549 2 7410 Directa: privada 62.82 9,77x6,43 49 Pistes d'esquaix Pista d'Squash esports2027 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2027-11554 1 7410 Directa: privada 638 25x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Piscina esportiva esports2027 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2027-11557 1 7410 Directa: privada 150 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports2027 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2027-11558 2 7410 Directa: privada 351.75 29,46x11,94 2368 Frontons i pistes amb frontó Frontó esports2027 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2027-11559 1 7410 Directa: privada 193.79 392 Pistes de pàdel Pista de Pàdel esports2027 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2015-11683 1 62 Indirecta: concessió 92 15,60x5,90 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb equipament II esports2015 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
esport2015-11684 1 62 Indirecta: concessió 415.67 41x12,30 31 Sales esportives (350 m2) Sala amb equipament I esports2015 08270 17 6 Instal·lacions esportives 2024-02-23 17:08
Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 96,46 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/