ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport2862-16118 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 253.5 19,5x13 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports2862 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:17
esport2849-16123 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 703.5 28,7x16,5 26 Pavellons esportius (640 m2) Pavelló Pista Bàsica esports2849 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:17
esport15997-15998 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1138.48 40,8x22,6 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports15997 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2828-16010 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 780 36x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports2828 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2829-16015 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports2829 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2829-16016 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 120 15x8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports2829 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2830-16018 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 640 37x13 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva I esports2830 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2830-16019 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 416 23x13 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva II esports2830 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2837-16041 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 345.6 21,3x11,2 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica petita esports2837 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2837-16042 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 739.2 25x23,4 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports2837 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2839-16046 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 252 18x14 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports2839 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2845-16066 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 2293.67 62,1x30,7 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports2845 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2862-16117 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 748 31x19 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports2862 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2847-16072 2 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 648 33x15 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pistes Bàsiques Poliesportives esports2847 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2860-16112 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 720 33x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports2860 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2860-16113 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 252 18x14 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports2860 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2873-16211 12 58 Directa: servei d'esports 64 16x4 636 Pistes de petanca Pistes de Petanca esports2873 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2875-16214 1 7410 Directa: privada 60 10x6 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports2875 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2876-16218 1 58 Directa: servei d'esports 877.4 39,8x17,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva I esports2876 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2876-16222 1 58 Directa: servei d'esports 1056 40x22 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports2876 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2876-16228 1 58 Directa: servei d'esports 877.4 39,8x17,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva II esports2876 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2876-16231 1 58 Directa: servei d'esports 602.25 33,5x13,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva amb Frontó esports2876 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2876-16234 4 58 Directa: servei d'esports 637.2 24x10,7 42 Pistes de tennis Pistes de Tennis esports2876 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2876-16237 1 58 Directa: servei d'esports 576 25x13/3x3 52 Piscines a l'aire lliure Vasos aire lliure esports2876 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2878-16250 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 132 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita II esports2878 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2878-16251 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 77.76 16,2x4,8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports2878 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2880-16258 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 553.32 28,8x14,4 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports2880 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2882-16263 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 280 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista petita I esports2882 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2882-16264 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 264 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista petita II esports2882 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2882-16266 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 233.8 16,7x14 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports2882 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2904-16323 2 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 840 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pistes Bàsiques Poliesportives I esports2904 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2904-16324 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 682.83 21,3x25,1 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva II esports2904 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2904-16325 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 281.71 19,7x14,3 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports2904 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2906-16335 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 558 42x9,4 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica III esports2906 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2906-16336 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 222 2368 Frontons i pistes amb frontó Frontó esports2906 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2906-16337 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 396 15x14,8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports2906 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2824-15986 1 7410 Directa: privada 5704 87x59 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Poliesportiu esports2824 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport15997-15999 1 58 Directa: servei d'esports 106.25 12,5x8,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports15997 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2845-16067 2 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 919.62 36,3x20,4 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pistes Bàsiques Poliesportives esports2845 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2845-16068 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 70.2 11,7x6 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva I esports2845 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2845-16069 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 69.6 11,6x6 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva II esports2845 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2856-16088 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1139.5 39x22,5 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports2856 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2884-16274 1 58 Directa: servei d'esports 5760 91x57 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Bàsic Poliesportiu esports2884 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2884-16279 1 58 Directa: servei d'esports 760 35x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports2884 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2900-16309 2 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 819 36x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pistes Bàsiques Poliesportives esports2900 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2900-16310 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 253.5 13x19,5 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports2900 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2901-16314 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports2901 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2908-16345 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 871.25 39,5x17,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports2908 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2908-16349 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 960 36x22 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports2908 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2908-16350 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 171 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita I esports2908 08245 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 102,94 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml