ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport2325-12143 1 58 Directa: servei d'esports 6528 97x61 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de fútbol esports2325 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport2325-12146 1 58 Directa: servei d'esports 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Pista bitlles catalanes esports2325 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport2312-12086 1 58 Directa: servei d'esports 5692.4 90x47 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp doble Poliesportiu esports2312 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport2324-12098 1 7410 Directa: privada 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona aquàtica de vela esports2324 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport2324-12099 1 7410 Directa: privada 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona aquàtica d'activitats a motor esports2324 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport2323-12102 5 7410 Directa: privada 648 42 Pistes de tennis Pista de Tennis esports2323 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport2323-12103 1 7410 Directa: privada 200 20x10 392 Pistes de pàdel Pista de pàdel esports2323 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport2323-12104 1 7410 Directa: privada 480 25x15 52 Piscines a l'aire lliure Vas a l'aire lliure esports2323 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport2319-12107 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 765 42x15 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports2319 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2317-12112 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 560 25x18 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports2317 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2314-12113 1 66 Directa: entitat esportiva 706.7 38,2x18,5 31 Sales esportives (350 m2) Sala tennis taula I esports2314 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2320-12116 1 27740 Xarxa supralocal 950 35x23 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports2320 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2320-12117 1 27740 Xarxa supralocal 215 21,5x10 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva I esports2320 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2320-12118 1 27740 Xarxa supralocal 210.08 20,8x10,1 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva II esports2320 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2322-12124 1 7410 Directa: privada 1500 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Camp de minigolf esports2322 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2311-12133 1 66 Directa: entitat esportiva 652.5 25x12,5/12,5x6 35 Piscines cobertes (1600 m2) Vas esportiu + Vas petit esports2311 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2310-12126 1 58 Directa: servei d'esports 1375.9 47,4x25,3 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pavelló amb pista triple esports2310 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2311-12134 1 66 Directa: entitat esportiva 108 18x6 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala de musculació i tonificació esports2311 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2321-12139 3 58 Directa: servei d'esports 49 14x3,5 636 Pistes de petanca Pistes de Petanca esports2321 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2325-12140 1 58 Directa: servei d'esports 3200 40 Camps d'atletisme (3200 m2) Pista d'Atletisme esports2325 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2325-12141 1 58 Directa: servei d'esports 73.4 10,8x6,8 m. 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports2325 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2325-12142 1 58 Directa: servei d'esports 2688 59x39 3578 Camp de futbol 7 Camp de futbol 7 esports2325 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2325-12145 1 58 Directa: servei d'esports 987.75 40,9x20,5 26 Pavellons esportius (640 m2) Pista Doble Poliesportiva esports2325 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2315-12089 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1347.84 59,4x19,6 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports2315 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2315-12090 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 39.96 7,4x5,4 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala petita esports2315 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2316-12093 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 600 27x18 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports2316 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2316-12094 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 201.06 16,84x11,94 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports2316 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport2313-12097 1 7410 Directa: privada 41.8 11x3,8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb equipament I esports2313 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:19
esport15837-15839 1 7410 Directa: privada 32 8x4 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala petita esports15837 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport15836-15842 1 7410 Directa: privada 66 11x6 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala petita esports15836 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport15846-15847 1 7410 Directa: privada 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Pista de bowling esports15846 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport15845-15850 1 66 Directa: entitat esportiva 8 4x2 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala petita esports15845 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport32280-32300 1 7410 Directa: privada 1624 50x25 52 Piscines a l'aire lliure Vas esportiu de 50 esports32280 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport32281-32301 5 7410 Directa: privada 200 20x10 392 Pistes de pàdel Pistes de Pàdel esports32281 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2313-51180 1 7410 Directa: privada 42.7 7,5x5,7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb equipament II esports2313 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2313-51181 1 7410 Directa: privada 69.5 12,2x5,7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb equipament III esports2313 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2313-51182 1 7410 Directa: privada 69 12,1x5,7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb equipament IV esports2313 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport35363-51260 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 154.8 25,8x6 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Esportiva Paviment de rajola ceràmica esports35363 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport35363-51261 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà esports35363 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport35363-51262 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 128 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita de voleibol esports35363 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport35363-51280 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 264 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita de minibàsquet esports35363 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2314-51340 1 66 Directa: entitat esportiva 357.7 24,5x14,6 31 Sales esportives (350 m2) Sala tennis taula II esports2314 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport2311-51361 1 66 Directa: entitat esportiva 70.4 8,8x8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Altres sales esports2311 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:20
esport33881-33882 2 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai lúdic i de salut per a gent gran esports33881 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:21
esport35363-35380 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports35363 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:22
esport51440-51460 1 58 Directa: servei d'esports 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Zona d'activitat en espai urbà esports51440 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:23
esport15846-51120 1 7410 Directa: privada 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Pista petita de minigolf Paviment de moqueta esports15846 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:23
esport2319-51222 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 158.4 18,8x8,8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Esportiva II esports2319 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:23
esport2311-51362 1 66 Directa: entitat esportiva 24.8 5,5x4,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala d'activitats dirigides Paviment de rajola ceràmica esports2311 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:23
esport51480-51481 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà esports51480 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:23
Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 102,94 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml